Takaisin Huoltovarmuuspaketti saatava pikaisesti maksuun – raha ruokamarkkinoilta ratkaisee maatalouden hengissä pysymisen

Tiedote

Huoltovarmuuspaketti saatava pikaisesti maksuun – raha ruokamarkkinoilta ratkaisee maatalouden hengissä pysymisen

31.03.2022

Hallituksen tänään päättämä maatalouden huoltovarmuuspaketti on poikkeuksellinen toimi, joka tulee äärimmäisen vakavaan tilanteeseen ja tarpeeseen. Paketin avulla kyetään lyhyellä tähtäimellä helpottamaan osittain maatalouden talousahdinkoa ja turvaamaan kotimaista ruoantuotantoa. Maksatusta pitää kiirehtiä kaikin mahdollisin keinoin. Maatalouden toimintakyky voidaan turvata pitkäjänteisesti ainoastaan ruokamarkkinoiden toimivuutta kehittävillä toimilla. Näitä toimia viljelijät vaativat pikaisesti päivittäistavarakaupalta, elintarviketeollisuudelta ja julkisista hankinnoista päättäviltä.

MTK katsoo, että huoltovarmuuspaketin ensisijainen tavoite on vahvistaa maatilojen maksuvalmiutta. Korotukset olemassa oleviin maataloustukiin yhdistettynä energiaveron palautukseen ovat tässä mielessä ratkaisun keskeisimmät osat. Maatilojen maksuvalmiustilanne on ennennäkemättömän kustannusnousun takia kehittynyt erittäin huolestuttavaksi viime kesästä lähtien ja monella maatilalla joudutaan vakavasti pohtimaan, onko enää varaa jatkaa tuotantoa. Yhteiskunnan tulee erityisesti heikentyneessä turvallisuustilanteessa kaikin keinoin turvata alkavan satokauden ja seuraavankin vuoden ruoantuotanto Suomessa.

Nyt julkaistu huoltovarmuuspaketti kattaa osan viime vuoden puolella tapahtuneesta tuotantopanosten jyrkästä hinnannoususta. Ukrainan sota on kuitenkin entisestään syventänyt maatilojen taloushuolia ja ratkaisut niihin, on löydettävä markkinoilta. MTK on viime kesästä lähtien painottanut markkinoiden toimivuuden ja tuottajahintojen korotusten tärkeyttä, mutta valitettavasti tulokset tältä osin ovat olleet vaatimattomia. Valtio on huoltovarmuuspaketilla osoittanut olevansa ajan tasalla alkutuotannon ahdingosta ja tämän jälkeen on entistä vahvemmin suunnattava katseet jalostavan teollisuuden ja vähittäiskaupan suuntaan. Ruokaketjun kaikilta osapuolilta on löydyttävä valmiutta kantaa vastuunsa suomalaisten ruokahuollosta. EU:n sisämarkkinoilla tuottajahinnat ovat nousseet huomattavan paljon Suomen markkinaa nopeammin.

MTK on pettynyt EU:n toimintaan ruokakriisin hoidossa. EU:n rahallinen panostus on täysin marginaalinen ja reunaehdot erilaisille huoltovarmuustoimenpiteille asetettiin niin tiukoiksi, että tukien tarkempi kohdennus olisi käynyt mahdottomaksi. Hallituksen panostus huoltovarmuuden turvaamiseksi on EU-mittakaavassa täysin poikkeuksellinen ja osoittaa, että ymmärrys ruoantuotannon tärkeydestä on Suomessa paljon paremmalla tasolla kuin yhdessäkään toisessa jäsenmaassa.

Maatalouden vuoden 2021 energiaveron palautuksen kasvattaminen suurimmalle EU:n energiaverodirektiivin sallimalle tasolle on hyvä ratkaisu. Kriisiapumekanismina palautuksen korostus on hyvä myös siksi, että tuki kohdistuu ruoantuotannossa aktiivisille tiloille ja järjestelmä palautuksen maksamiseen on jo olemassa. Näin raha saadaan tiloille mahdollisimman nopeasti. MTK vaatii, että palautus saadaan maatalousyrittäjien tileille jo toukokuun alkupuolella.

MTK kiirehtii myös aiemmin luvattua maa- ja metsätalouden talousrakennuksien vapauttamista kiinteistöverosta. Tämä vero kohdistuu investoineille tiloille, jotka ovat nyt suurimmissa vaikeuksissa kustannusten noustessa. Ruotsissa maatalouden talousrakennukset ovat kiinteistöverovapaita. Näin tulisi olla myös Suomessa.

Huoltovarmuuspaketti sisältää myös isoja panostuksia tuleviin investointeihin ja ilmastotoimenpiteisiin. Ravinnekierrätyksen parantaminen ja riippuvuuden vähentäminen tuontiravinteista on tärkeä keino parantaa kansallista huoltovarmuutta. Sama koskee ilmastonmuutokseen liittyviä toimenpiteitä. Näillä ei kuitenkaan paranneta alkutuotannon toimintaedellytyksiä lähivuosina.

Varautumisen ministerityöryhmä päätti toimista maatalouden huoltovarmuuden turvaamiseksi

 

Lisätietoja:

Juha Marttila, puheenjohtaja puh. 050 341 3167

Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja puh. 050 522 5207

Johan Åberg, maatalousjohtaja puh. 040 523 3864