Takaisin Viljelijän työhyvinvointi on olennainen osa Suomen huoltovarmuutta – Välitä viljelijästä -projekti vakinaistettava 

Tiedote – Yrittäminen

Viljelijän työhyvinvointi on olennainen osa Suomen huoltovarmuutta – Välitä viljelijästä -projekti vakinaistettava 

07.04.2022

MTK:n Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunta pitää välttämättömänä, että hallitus tekee pikaisesti päätöksen Välitä viljelijästä -toiminnan vakinaistamisesta. Viljelijät tarvitsevat tiedon toiminnan jatkumisesta nyt, kun monen viljelijän jaksaminen on äärirajoilla. Turvallisuuden tunne ja avunsaanti on tärkeää tilanteessa, kun maatalouden kannattavuus ja maksuvalmius ovat pohjamudissa.  

Suomen huoltovarmuuteen liittyy olennaisesti ruuantuottajien työhyvinvointi ja henkinen kestokyky. Ruuantuottajat ovat olleet jo vuosia suuren paineen alla maatalouden kustannuskriisin jatkuessa. Välitä viljelijästä -projekti aloitettiin vuonna 2016.

-    Projektin hyvinvointityöntekijöiden verkosto on auttanut ruuantuottajia erityisesti maatalouteen liittyvissä haasteissa. Niihin kuuluvat muun muassa taloudelliset vaikeudet, työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät ongelmat sekä perheviljelmillä yhteisöä ja ihmisiä koettelevat haasteet, kertoo Kati Partanen, MTK:n Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja. 

Välitä viljelijästä -projektissa on luotu toimintamalli, jossa ruuantuottajien kanssa työskentelevillä hyvinvointityöntekijöillä on sekä talouteen että ihmisten työkykyyn ja hyvinvointiin tarvittavaa osaamista. Tuota verkostoa ja osaamista maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ja työkyvyn varmistamiseksi ei saa heittää hukkaan!

-    Malli on osoittautunut toimivaksi ja tuloksekkaaksi. Projektityöntekijät ovat saavuttaneet viljelijöiden luottamuksen ja kynnys ottaa yhteyttä on matala. Hyvän toimintamallin ja luottamuksen avulla Välitä viljelijästä -toiminnalla on ollut valtavan suuri vaikutus sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Tälle toiminnalle tarvitaan tulevaisuus, ja toiminnan vakinaistamisesta on tehtävä päätös, kuten Marinin hallitusohjelmassa todetaan, muistuttaa Partanen. 

Lisätietoja: 
Kati Partanen, puheenjohtaja, MTK:n Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunta, kati.partanen(at)mtk.fi, 040 5229872
Mika Nieminen, varapuheenjohtaja, MTK:n Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunta, mika.nieminen(at)phpoint.fi, 0400 762960Suositellut artikkelit

Kurikassa järjestetyssä Maaseutugaalassa palkittiin Maaseuturahaston ohjelmakauden 2014‒2020 onnistujia. Yksi palkituista oli Voimaa farmarille -hanke, joka voitti biotalous ja maatalouden kestävyys -sarjan....

Hallituksen tänään päättämä maatalouden huoltovarmuuspaketti on poikkeuksellinen toimi, joka tulee äärimmäisen vakavaan tilanteeseen ja tarpeeseen. Paketin avulla kyetään lyhyellä tähtäimellä helpottamaan osittain...

Maatiloilla tehdään kotimaisen ruuan tuottamisessa tärkeää ja arvokasta työtä. Työn vastuullisuutta lisää se, että monilla tiloilla huolehditaan myös eläinten hyvinvoinnista. Vastuullisuuteen kuuluu myös pitää huolta...

Viljelijät saattavat painia hyvin monenlaisten hyvinvointiin liittyvien ongelmien kanssa. Esimerkiksi kuivan kesän tuomat talousongelmat ovat monen tilan arkea tänä syksynä. Ongelmia voi olla myös ihmissuhteissa tai...