Takaisin Elokuun kasvukausikysely: Viljelijöillä huoli talousnäkymistä

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Elokuun kasvukausikysely: Viljelijöillä huoli talousnäkymistä

31.08.2022

Maatilojen taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Kesän aikana ei ole tapahtunut suuria muutoksia suuntaan tai toiseen – siipikarjatilallisilla taloudellinen tilanne on jopa näinkin lyhyellä aikavälillä heikentynyt.  Kauppojen lupaamat sadat miljoonat eurot elintarvikeketjulle ja maatiloille eivät siis ole tuoneet suurta helpotusta alkutuottajille. Tuottajahinnat ovat nousseet kesän aikana parhaimmillaankin vain maltillisesti, mutta onneksi suunta on tällä hetkeä oikea. Tästä huolimatta lähes puolet viljelijöistä uskoo taloudellisen tilanteen heikkenevän entisestään. Viljelijöillä on suuri huoli etenkin sähkön ja väkilannoitteiden hinnoista tulevana talvena.

Kuva 1 Millainen on maatilasi taloudellinen tilanne tavanomaiseen vuoteen verrattuna? (vertailu kesä- ja elokuu) Suurin osa vastaajista kokee taloudellisen tilanteen heikommaksi, eikä tilanteeseen vaikuta tulevan suurta parantumista.
Kuva 1 Millainen on maatilasi taloudellinen tilanne tavanomaiseen vuoteen verrattuna? (vertailu kesä- ja elokuu) Suurin osa vastaajista kokee taloudellisen tilanteen heikommaksi, eikä tilanteeseen vaikuta tulevan suurta parantumista.


Kuva 2 Miten arvioisit taloudellisen tilanteen kehittyvän seuraavan 12 kuukauden aikana? (vertailu kesä- ja elokuu) Puolet vastaajista ei koe taloudellisen tilanteen muuttuvan merkittävästi. On huomioitava, että monella taloudellinen tilanne on jo valmiiksi heikko, kuten kuvasta 1 voidaan nähdä. Todella moni kokee myös tilanteen taloudellisen tilan heikentyvän eli seuraavan vuoden aikana voi heikkoon taloudelliseen tilanteeseen ajautua yhä useampi maatila. Heikkenemisen takana on edelleen korkeat tuotantopanoshinnat.

 

 

Tällä hetkellä satomääräennusteet näyttävät lähestulkoon normaaleilta vilja-, öljy-, ja valkuaiskasvien osalta. Sadonkorjuu on jo aloitettu osassa maata parin viime viikon aikana ja tämän sekä seuraavan viikon aikana suurin osa sadonkorjuista saadaan aloitettua muuallakin Suomessa. Lopullinen satomäärä nähdään kuitenkin vasta myöhemmin syksyllä, kun viimeisetkin korjuut on saatu maaliin.

Viljojen osalta tällä hetkellä suurin huolenaihe ovat sääolosuhteet. Osassa maata on elokuun aikana satanut liikaakin vettä ja huoli on päästäänkö joillekin pelloilla puimaan tarpeeksi ajoissa tai jopa ollenkaan.

Peruna ja juurikassadot vaikuttavat myös oikein hyviltä. Suurimmasta osasta peruna- ja sokerijuurikaskasvustoja on odotettavissa vähintäänkin normaali sato.

Säilörehusadot ovat olleet pääosin hyviä koko maassa. Nurmikasvustot ovat olleet runsaita ja suurin osa viljelijöistä on päässyt tekemään säilörehujenkorjuut sopivaan aikaan.  

Tämän vuoden marjasadot ovat olleet lähestulkoon normaalit, mutta työvoimapulasta johtuen osalla tiloista kerätyt satomäärät ovat jääneet normaaleja pienemmiksi. Kasvuolosuhteisiin on oltu yleisesti ottaen tyytyväisiä, mutta eniten tänä vuonna satomääriä on heikentänyt kuivuus. Toinen satoja heikentävä tekijä on ollut pienempi lannoitusmäärä, mistä johtuen satomäärät ovat pienemmät etenkin siellä, missä olosuhteiden puolesta satopotentiaali olisi ollut suurempi.

MTK:n toteuttamaan elokuun kasvukausikyselyyn vastasi reilu 1300 viljelijää. Kasvukausikyselyn avulla kerätään arvokasta tietoa kasvukauden etenemisestä sekä muiden ajankohtaisten asioiden vaikutuksista maataloussektoriin. 

Kyselyn tulokset löytyvät kokonaisuudessaan täältä (pdf)Johan Åberg

maatalousjohtaja

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

aiheet: mtk, kasvukausikysely