Takaisin Säiden puolesta oikukas kesä vaikuttaa myös rehuntuotantoon – kerro omasta kasvukaudestasi vastaamalla kyselyyn 

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Säiden puolesta oikukas kesä vaikuttaa myös rehuntuotantoon – kerro omasta kasvukaudestasi vastaamalla kyselyyn 

18.08.2023

Kesä 2023 on ollut säiden puolesta vaihteleva ja oikukas vaikuttaen muun muassa rehun tuotantoon. Satomäärän lisäksi sääolosuhteet voivat johtaa ongelmiin rehun laadun kanssa. Nyt toisen rehusadon ollessa käsillä on hyvä ottaa katsaus kesän tilanteeseen. Vastaamalla kasvukautta koskevaan kyselyyn, autat kartoittamaan kasvukauden tilannetta. 

Alkukesän kuivuus ja loppukesän runsaat sateet ovat aiheuttaneet tämän vuoden rehusadolle haasteita. Pelloille menoa on jouduttu odottelemaan märän maan takia ja sadot ovat kypsyneet epätasaisesti jälki-idännän seurauksena. Vaihtelevuus vaikuttaa rehun tuotantoon, jossa jokainen tuotannonvaihe on merkittävä, sillä laatuvirheitä ei voi korjata jälkikäteen. 

Rehun laatuun vaikuttavat monet asiat, laatukin koostuu eri tekijöistä. On ravitsemuksellinen ja säilönnällinen laatu, mutta myös huomaamaton toksisuus ja maittavuus eläimille. Korjuuhetken on oltava oikea, jottei rehu ole liian kuivaa tai märkää, sillä tämä vaikuttaa säilöntään. Liian kuiva rehu on haastava säilöä tiiviisti, kun taas märkä rehu saattaa jäätyä talven pakkasissa tai homehtua. Tästä nähdään myös, kuinka paljon säilytyksellä voidaan vaikuttaa laatuun. 

Kun säät vaihtelevat, on vaikeaa löytää sopivaa aikaa rehuntekoon. Suomessa rehun laatu on kuitenkin korkeatasoista ja esimerkiksi lypsylehmät vaativat hyvin korkealaatuista rehua, jotta maidontuotanto pysyy tasokkaana.  

Sadon ollessa tänä vuonna monella alueella toivottua matalampi, voi tilannetta kompensoida ostorehulla. Tämä on yksi näyttö maatalouden yhteisöllisyyden merkityksestä. Verkostojen kautta rehua voi saada ostettua paremmilta alueilta. Toki ongelmaksi nousee nopeasti logistiikka, sillä rehumassojen liikuttelu ei ole helppoa. 

Tällaisen kesän lopussa on tärkeää kartoittaa, miten satoa on saatu eri puolilla Suomea. MTK ja SLC selvittävät kasvukautta kyselyllä, jossa rehutuotannon lisäksi selvitetään muiden tuotantosuuntien tilanteita. Kasvukausikyselyyn pääset vastaamaan suoraan alla olevasta linkistä. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja vastauksia käytetään asiantuntija- sekä vaikuttamistyön pohjana. Toivomme vastauksia 27.8.2023. mennessä. 

 Linkki kyselyyn.

Vastauksesi on tärkeä, kiitos ajastasi.Saara Patama

asiantuntija, liha

perhevapaalla

+358 44 0539 285

aiheet: rehuntuotanto, kasvukausi, rehu, satotilanne, satotaso, kasvukausikysely