null Kysely maaseudun kiinteistöjen hyödyntämisestä

Uutinen – Yrittäminen

Kysely maaseudun kiinteistöjen hyödyntämisestä

13.1.2021

MTK selvittää mahdollisuuksia luoda uudentyyppinen malli kiinteistöjen hyödyntämiseen. Tavoitteena on kehittää kiinteistöjen käyttöoikeusmalli, joka saattaa myöhemmin johtaa kiinteistökauppaan. Tämäntyyppiselle mallille voi olla kysyntää, sillä maaseudulla on runsaasti vajaakäytössä olevia kiinteistöjä. Samaan aikaan kiinnostus maaseutua kohtaan on kasvamassa ja käyttäjäpotentiaalia kiinteistölle syntymässä.

Maallemuuttajilla ei välttämättä ole valmiutta ostaa tai rakentaa uudisrakennuksia. Esimerkiksi perikunnat eivät välttämättä halua tai pysty myymään hallussaan olevia kiinteistöjä. Maaseudun kiinteistöjen tehokkaammalla käytöllä edistetään maaseudun elinvoimaisuutta, huolehditaan omaisuuden arvosta sekä mahdollistetaan aidosti monipaikkaisen yhteiskunnan kehittyminen.

Selvittääksemme kiinnostusta malliin taustoitamme jäseniemme näkemyksiä. Tuloksia tullaan hyödyntämään mallin jatkosuunnittelussa. Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn, etenkin he, joilla on omistuksessaan vajaakäytössä olevia kiinteistöjä. Myös muut voivat vastata. 

Vastauksia kyselyyn toivotaan 18.1 mennessä. Kyselyyn pääset tästä: 
 Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: maaseutu, yrittäminen, kiinteistö, kysely, malli

Suositellut artikkelit

Yhä useammassa kunnassa on ryhdytty hyödyntämään pakkolunastusta raakamaan hankinnassa niin, että kunta tekee bisnestä maakaupoilla...

Valtioneuvosto julkisti perjantaina eduskunnalle annettavan selonteon EU:n elvytysvarojen käytöstä. Selonteko antaa mahdollisuuden rakentaa Suomen elvytyspaketti kasvua tukevaksi, mutta ei sitä vielä takaa....