Takaisin Kestävän kasvun ohjelman perustuttava koko Suomen vahvuuksiin 

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Kestävän kasvun ohjelman perustuttava koko Suomen vahvuuksiin 

01.12.2020

Valtioneuvosto julkisti perjantaina eduskunnalle annettavan selonteon EU:n elvytysvarojen käytöstä. Selonteko antaa mahdollisuuden rakentaa Suomen elvytyspaketti kasvua tukevaksi, mutta ei sitä vielä takaa. Elvytyspaketin on oltava riittävän rohkea, kotimaisia investointeja vauhdittava ja sen on perustuttava Suomen jo olemassa oleviin vahvuuksiin kuten vihreään kasvuun. 

- On tärkeää, että jokainen elvytyseuro käytetään fiksulla tavalla. Siksi selonteon 
eduskuntakäsittelyssä tulee varmistaa, että elvytysvarat kohdistuvat aidosti kilpailukykyä ja elinkeinotoimintaa tukeviin hankkeisiin, kestävään kasvuun, osaamisen vahvistamiseen ja uudistumiseen. Myös metsäteollisuutemme rooli ja potentiaali osana kestävää kasvua on tärkeää tunnistaa riittävällä tavalla, sanoo MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. 

Perunarieska valmistuu.
Perunarieska valmistuu.

Kestävä talous ja kasvu vaativat systeemitason muutoksia fossiilitaloudesta bio- ja kiertotalouteen. Elvytysohjelman pitää tukea tätä muutosta. Esimerkiksi biokaasun tuotantoon sekä käyttöön voidaan saada vauhtia viemällä toimenpiteet aidosti alueelliselle tasolle. Myös puurakentamisen sekä kestävän matkailun mahdollisuudet on selonteossa huomioitu ja niihin Suomen onkin tartuttava hanakammin. Myös osaamisen kehittäminen ja tiedepanostukset toimivat kestävän kasvun moottoreina. 

-    Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva maa- ja metsätalous tarjoaa ratkaisun avaimet niin ilmastonmuutoksen hillintään kuin sopeutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, muistuttaa Wallin.    
Valtioneuvosto nostaa selonteossa digitalisaation esille monin tavoin. Keskeisimpänä kirjauksena MTK pitää linjausta, jonka mukaan investoinneilla ja uudistuksilla vauhditetaan laajakaistan saavutettavuutta niillä alueilla, joille se ei markkinaehtoisesti rakennu. Selonteossa on tunnistettu, että kiinteän laajakaistan kattavuudessa - erityisesti haja-asutusalueilla - Suomi sijoittuu EU-maiden vertailussa häntäpäähän. 

-    Siksi Suomi tarvitsee kattavat ja nopeat verkkoyhteydet. Ilman niitä Suomi ei voi saavuttaa digitalisaation tavoitteista mitään, sanoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

-    Suomi elpyy, jos saamme vientiteollisuutemme vauhtiin. On hyvä, että valtioneuvosto on huomannut, että siirtymä bio- ja kiertotalouteen parantaa ilmastoratkaisuja tarjoavien suomalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja synnyttää Suomeen uusia työpaikkoja.

MTK:n esitykset, miten #maakasvuun saadaan nopeasti, löytyvät täältä.


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207