Takaisin MTK:lta seitsemän ohjelmakohdan esitys EU:n elpymisrahojen käyttöön

Tiedote

MTK:lta seitsemän ohjelmakohdan esitys EU:n elpymisrahojen käyttöön

02.11.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK korostaa, että Suomen talous nousee parhaiten alueidensa vahvuuksia hyödyntämällä.

Suomessa parhaillaan valmisteltavalla kestävän kasvun ohjelmalla linjataan EU:n elpymisvälineen varojen käyttöä maassamme. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK korostaa, että Suomen talous nousee parhaiten alueidensa vahvuuksia hyödyntämällä. Tätä varten järjestö esittää hallitukselle kaikkiaan seitsemää elvyttävää toimenpidekokonaisuutta. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila korostaa, että järjestön esittämät toimet ovat nopeasti toteutettavia, koko maata hyödyttäviä ja ilmastoystävällisiä.

­– Suomi voidaan siirtää nopeasti bio-kiertotalouteen ja kestävän kasvun ohjelman on tuettava muutosta nostamalla biotalous elvytyksen ja ilmastotyön ytimeen, sanoo Juha Marttila

MTK huomauttaa, että biotalouden elvytyspotentiaali pitää huomata ja sen roolia vahvistaa Suomessa. Globaalitalouden kasvu koronan jäljiltä vaatii materiaalien tehokasta kierrätystä. Todelliseen muutokseen päästään kuitenkin vasta silloin, kun kiertojärjestelmiin tulevat uudet materiaalivirrat ovat biotalouden eivätkä fossiilitalouden tuotteita. Suomessa on hyvät mahdollisuudet luoda kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja sekä paikallisiin tarpeisiin että maailmanlaajuisiin ongelmiin.

– MTK:n esittämillä toimenpidekokonaisuuksilla edistettäisiin biotalouden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI), kasvatettaisiin biokaasuntuotantoa sekä elvytettäisiin metsäsektoria kaikkialla Suomessa. MTK haluaa myös parantaa vientiteollisuuden edellytyksiä, vahvistaa infrastruktuurininvestointeja, panostaa työmarkkinoiden toimivuuteen ja kehittää lähipalveluita, summaa MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

MTK:n #maakasvuun esitykset tarkemmin tästä tai liitteestä

 

Liitteet


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)


Suositellut artikkelit

Valtioneuvosto julkisti perjantaina eduskunnalle annettavan selonteon EU:n elvytysvarojen käytöstä. Selonteko antaa mahdollisuuden rakentaa Suomen elvytyspaketti kasvua tukevaksi, mutta ei sitä vielä takaa....

Korkeakouluopiskelijoilta vauhtia biokaasulle Sprint Innovation Festival -innovointiviikolla. Viikon aikana eri alojen korkeakouluopiskelijat ratkoivat organisaatioiden haasteita. MTK:n haasteessa "Pump up the biogas"...

MTK:n seitsemän ohjelmakohdan seitsemäs esitys EU:n elpymisrahojen käyttöön. 

MTK:n seitsemän ohjelmakohdan kuudes esitys EU:n elpymisrahojen käyttöön. 

MTK:n seitsemän ohjelmakohdan viides esitys EU:n elpymisrahojen käyttöön. 

MTK:n seitsemän ohjelmakohdan ensimmäinen esitys EU:n elpymisrahojen käyttöön.