Takaisin MTK:n esitys 6: työmarkkinoiden toimivuuteen panostetaan kaikkialla Suomessa

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n esitys 6: työmarkkinoiden toimivuuteen panostetaan kaikkialla Suomessa

07.11.2020

MTK:n seitsemän ohjelmakohdan kuudes esitys EU:n elpymisrahojen käyttöön. 

Valtioneuvoston painopiste: työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen


MTK:n esitys 6: työmarkkinoiden toimivuuteen panostetaan kaikkialla Suomessa
 

Miksi?

Monessa osassa Suomea työvoimapula on yrittäjyyden kasvun hidaste. Jo ennen koronakriisiä työvoiman saatavuus oli monella alueella pahimpia kehittämisen esteitä. Maaseudun työvoimaongelmat ovat olleet julkisuudessa viime vuosina. Ennen koronakriisiä puhuttiin toimialarajat ylittävästä työvoimapulasta. Koronakriisi toi julkisuuteen laajan riippuvuuden ulkomaisesta kausityövoimasta.

Samaan aikaan Suomessa on runsaasti työttömyyttä ja kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa
ei ole onnistuttu. Työllisyyden kuntakokeilut sekä muut panostukset tuovat mahdollisuuden
parantaa tilannetta, mutta etenkin maaseudulla tulisi päästä yhteistyöhön maaseudun elinkeinoja tuntevien toimijoiden kanssa. Koronan jälkeen riskinä on työttömien määrän edelleen kasvu. Työn vastaanottaminen maaseudulta ei kuitenkaan monelle ole ollut houkuttelevaa ja tästä syystä työn vastaanottamista rajoittavat kannustinloukut tulisi nopeasti purkaa. Kannustinloukut koskevat monia eri ryhmiä, kuten työttömiä, opiskelijoita ja turvapaikanhakijoita.

Miten?

Osana elvytystä meneillään olevia kuntakokeiluja täydennetään maaseudun työvoimaongelmien
ratkaisemisen kokeilulla, jossa maaseudulla yhdessä toimialan asiantuntijoiden sekä yksityisten työvoimapalvelutoimijoiden kanssa autetaan maaseudun työnantajia työvoiman saannissa ja nopeassa yrittäjyyden kehittämisessä.

Ulkomaisen kausityövoiman saatavuutta helpotetaan toimenpidekokonaisuudella, jossa maahantulokäytäntöjen helpottamisen sujuvoittamisen lisäksi työnantajien valmiutta rekrytoida
monipuolisemmin kotimaista ja ulkomaista työvoimaa parannetaan. Toimenpide toteutetaan valtakunnallisella hankkeella, jossa jokaiseen maakuntaan hankintaan julkisella hankintamenettelyllä ulkomaisen työvoiman asiantuntija.

Oleskelulupiin kuuluu edelleen vaatimus muovisen oleskelulupakortin saamisesta. Tämän kortin lähettäminen Suomesta lähtömaahan sekä sen noutaminen kaukanakin olevista edustustoista voi olla todella aikaa vievää. Muovisten korttien rinnalle tulee elvytysrahoilla luoda mahdollisuus mobiilikorttipalveluun. Samaan palveluun tulee luoda myös mahdollisuus sähköisille työluville, joilla torjutaan esimerkiksi työkutsujen väärentäminen.

Moni maatila olisi valmis palkkaamaan töihin paikallisen nuoren, mutta se voi olla kannattavuuden kannalta haastavaa, koska työtehossa on suuria eroja. Tilalla ei useinkaan ole mahdollisuuksia palkata kaksikertaista määrää työvoimaa. Tuottavuuseron kompensoimiseksi sekä nuorten ohjaamiseksi maaseudun töihin tulee luoda nuorten työllistämisseteli. Tämä voidaan johtaa esimerkiksi nykyisestä palkkatukimallista.

Maakuntiin laaditaan alueelliset työllisyysohjelmat. Ne muodostuvat erilaisista konkreettisista toimenpiteistä, joita tehdään eri toimijoiden yhteistyönä alueen työllisyyden parantamiseksi. Työn perässä muuttamista sekä yritystoiminnan kehittämistä edistetään siten, että lakkautetut teollisuustuotantotilat sekä muut tyhjiksi jääneet tilat otetaan uudelleen käyttöön uudessa yritystoiminnassa. Samalla tapaa maaseudun kiinteistöjä kunnostetaan ja tarvittaessa niille haetaan uusia käyttötarkoituksia. Maaseudun kiinteistöt otetaan tehokäyttöön esimerkiksi vuokrayritystiloiksi, mahdollistaen matalan kynnyksen maallemuutto.

#maakasvuun

Liitteet


aiheet: maakasvuun