Takaisin Ministeri Essayahille luovutettiin kirjelmä kuivikehuollon turvaamiseksi 

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Ministeri Essayahille luovutettiin kirjelmä kuivikehuollon turvaamiseksi 

09.02.2024

MTK, yhteistyössä kotieläinsektorin ja kuivikealan toimijoiden kanssa, luovutti 9.2. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille kirjelmän, jossa korostetaan kuivikemateriaalien saatavuuden tärkeyttä suomalaiselle maataloudelle ja kotieläinten hyvinvoinnille.

Turve on ominaisuuksiltaan ylivertainen kuivikemateriaali ja suomalaisille kotieläintiloille kriittisen tärkeä.
Turve on ominaisuuksiltaan ylivertainen kuivikemateriaali ja suomalaisille kotieläintiloille kriittisen tärkeä.

Kirjelmän taustalla on turvetuotantoon kohdistuvien ympäristövaatimusten aiheuttama nopea muutos, joka uhkaa kuiviketurpeen saatavuutta. Arvioidaan, että seuraavan viiden vuoden aikana kuiviketurpeen tuotantomäärät voivat puolittua. Tämä asettaa suomalaisen ruuantuotannon haasteiden eteen, koska turvetta käytetään laajalti kuivikemateriaalina.

Kirjelmässä esitellään ehdotus kansallisesta kuivikehuollon tiekartasta, jonka tavoitteena on tunnistaa toimet ja politiikkapäätökset, joilla varmistetaan riittävien ja kilpailukykyisten kuivikemateriaalien saatavuus kaikkialla Suomessa. Kuiviketiekartan avulla halutaan myös luoda kannustimia ja tukitoimia turvetta täydentävien ja korvaavien kuivikemateriaalien kehittämiseksi.

Tiekartan tietopohjana hyödynnetään Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatimaa kuivikeselvitystä, mutta tarkastelu kohdentuu 15 vuoden päähän, jotta tarvittavat investoinnit voidaan turvata.

Kirjelmässä toivotaan, että maa- ja metsätalousministeriö käynnistää viipymättä yhteistyön alan toimijoiden ja hallinnon kanssa kansallisen kuivikehuollon tiekartan valmisteluun.

Kirjelmän allekirjoittivat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Bioenergia ry, Maitovaltuuskunta, Maitoyrittäjät, Pihvikarjaliitto ja Suomen Broileryhdistys ry.

Katso myös: 
Kuivikeselvitys - Kuiviketilanteen nykytilan tarkastelu ja lähitulevaisuuden kehitysnäkymien arviointi. Katariina Manni, Heidi Högel, Markku Saastamoinen, Lilli Frondelius ja Arto Huuskonen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 85/2023.    Saara Patama

asiantuntija, liha

perhevapaalla

+358 44 0539 285

aiheet: edunvalvonta, turve, kuivike, kuivikehuolto