Takaisin MTK kirjallinen lausunto asiasta Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

MTK kirjallinen lausunto asiasta Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

30.11.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. 

Kunnioittaen MTK lausuu seuraavaa. Riippuen siitä mitä eduskunta päättää kansalliseksi lainsäädännöksi koskien alle 2 MW laitoksessa lämpöä ja työkoneiden polttoaineita tuottavien toiminnanharjoittajien kansallisen kestävyyslain vaatimuksia, tulisi valtioneuvoston asetus yhtenevästi päivittää polttoaine-erän alkuperää, kasvihuonekaasupäästövähennysvaatimuksia, ainetase- ja todentajavaatimuksia koskien. Päivitykset tulisi ulottaa myös kestävyystodistuksen sisältövaatimuksiin, mikäli sellaisia myönnetään. 

Helsingissä 30.11.2023 

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija

Leena Kristeri 
elinvoimajohtaja 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry