Takaisin Lausunto kalastusasetuksen 12 §:n ja halliurosten poistamisasetuksen 2 ja 4 §:ien muuttamisesta

Lausunto

Lausunto kalastusasetuksen 12 §:n ja halliurosten poistamisasetuksen 2 ja 4 §:ien muuttamisesta

16.03.2022

Maa- ja metsätalousministeriölle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta lausua maa- ja metsätalousministeriön laatimista luonnoksista asetusten muuttamiseksi.

Ministeriön esitys on oikeansuuntainen, mutta kuitenkin määrältään riittämätön kaikissa tilanteissa korvaamaan kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheutuvat kustannukset hallien poistamisesta.

MTK kiinnittää myös ministeriön huomiota siihen, että hallien ammattikalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamien vahinkojen rajoittaminen on nykyisellään hyvin tehotonta. Hallikannan räjähdysmäinen kasvu huomioiden maa- ja metsätalousministeriön olisi syytä järjestää kalastusalan yrittäjäjärjestöjen kanssa neuvonpito hallien aiheuttamien vahinkojen rajaamiseksi nykyistä tehokkaammin.


Vesa Malila

järjestöjuristi

järjestön sääntöasiat

+358 20 413 2424

+358 40 500 0878

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto