Takaisin Lausunto ehdotuksesta muuttaa maa- ja metsätalousministeriön asetusta kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista (toinen lausuntokierros)

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta muuttaa maa- ja metsätalousministeriön asetusta kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista (toinen lausuntokierros)

08.03.2024

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua Maa- ja metsätalousministeriön (myöhempänä MMM) ehdotuksesta muuttaa asetusta kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista.

MMM:n ehdottaa muutosta, jotta helpotetaan sperman keräämistä kotieläimistä tilanteissa, joissa kerättyä spermaa ei ole tarkoitus saattaa markkinoille Suomen ulkopuolella. Muutoksilla tuetaan erityisesti toimintaa, jonka tarkoituksena on turvata kansalliset eläingeenivarat nykyistä ja tulevaisuuden maatalous- ja elintarviketuotantoa ja muuta käyttöä varten. Toisella lausuntokierroksella huomio kiinnittyi etenkin lampaiden osalta ehdotuksessa tiukennettuihin vaatimuksiin.

MTK huomauttaa, että vaatimus 2.1. käytännössä estää pässiaseman perustamisen yksittäisen lammastilan yhteyteen. Tämän lisäksi tiukennetut karanteeniajat tulevat vaikeuttamaan lampaiden jalostustoimintaa tilatasolla sekä lammastilojen liiketoimintaa merkittävästi.

Helsingissä 8.3.2023

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Jenni Kiilholma
Eläinlääkäri

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry