Takaisin Lausunto valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun väliaikaisen valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamiseksi

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun väliaikaisen valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamiseksi

22.07.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Annetulla asetuksella lievennettiin väliaikaisesti juurikäävän torjuntavelvoitetta kantokäsittelyaineiden saatavuuteen liittyvän epävarmuuden takia.

Asetus oli säädetty oleman voimassa 30 päivään marraskuuta 2022. Maa- ja metsätalousministeriö on seurannut kantokäsittelyaineiden saatavuuteen ja riittävyyteen

liittyvää tilannetta ja sen kehittymistä kevään ja kesän 2022 aikana säännöllisesti. Seurannan perusteella kantokäsittelyaineiden saatavuus on parantunut ja siihen liittyvä epävarmuus vähentynyt. Parantuneen saatavuustilanteen myötä torjuntavelvoitetta ehdotetaan palautettavaksi normaalille tasolle 15.8.2022 alkaen lyhentämällä lievennystoimia koskevan väliaikaisen valtioneuvoston asetuksen voimassaoloaikaa.

MTK korosti jo väliaikaista asetusta säädettäessä, että kantokäsittelyaineiden saatavuuden todellinen tilanne tulee olla selvillä ja korosti varovaisuusperiaatetta sekä juurikäävän leviämisen estämistä kohteille, joilla sitä ei ennestään esiinny.

MTK kiittää maa- ja metsätalousministeriötä tilanteen tarkasta seurannasta ja kannattaa muutosta. MTK:lla ei ole muutosesityksiä.

Helsingissä 22.7.2022

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.

Marko Mäki-Hakola

Metsäjohtaja