Takaisin Lausunto Ruokaviraston luonnoksesta ehdollisuuden oppaaksi 2023

Lausunto

Lausunto Ruokaviraston luonnoksesta ehdollisuuden oppaaksi 2023

09.01.2023

Ruokaviraston maaseutulinjan maatalousosaston viljelijätukiyksikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliito MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa.

Oppaan sisältöön liittyen MTK haluaa tuoda esiin seuraavaa.

Vesitaloushankelupa ja -ilmoitus (sivu 8)

Oppaassa todetaan seuraavasti: ”Tee ilmoitus vedenotosta paikalliselle ELY-keskukselle, jos otat pinta- tai pohjavettä säännöllisesti yli 100 m3 vuorokaudessa. Tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen veden oton aloittamista.” Maatalousmaan kastelutarvetta peltoviljelykasvien osalta on vaikea tietää 30 päivää ennen kastelutarpeen ilmaantumista. Ilmoituksien tekemistä vedenottamisesta kastelutarkoituksiin varmuuden vuoksi ei liene tarkoituksenmukaista. Ohjetta tulisi muuttaa siten, että kastelusta tulee ilmoittaa ennen kastelun aloittamista.

Lantapoikkeus (sivu 19)

Oppaassa todetaan seuraavasti: ”Jos käytät fosforilannoituksessa pelkästään kotieläinten lantaa, voit käyttää taulukon 5 mukaisesti hiukan suurempia ravinnemääriä viljoilla, öljykasveilla, palkokasveilla ja nurmilla.” Lihavoitu määritelmä on liian epämääräinen ilmaisu ja sitä tulee tarkentaa viljelijöiden oikeusturvan takia.

Puiden leikkauskielto (sivu 36)

Puiden leikkauskieltoa koskevaa kohtaa on täydennettävä siltä osin, voidaanko maatalousmaalla olevaa itsestään osittain kaatunutta tai kuollutta puuta kaataa 1.5–31.7.

Liite 1: Nautoja, sikoja, lampaita, vuohia ja munivia kanoja koskevat ehdollisuuden eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyvät vaatimukset: Liitteessä mainitaan nautojen osalta, että eläimet on suojattava huonoilta sääolosuhteilta asianmukaisesti. Olisi hyvä tarkentaa asianmukaisuuden määritelmä, jotta tulkinnanvaraisia tilanteita ei synny esimerkiksi tilapäisten heikkojen laidunnusolosuhteiden vuoksi.

Muut huomiot

Sivulla 61 esitetyt hyperlinkit liitteisiin 1 ja 2 on päivitettävä oppaan julkaisun yhteydessä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg
maatalousjohtaja

Kimmo Tammi
juristi