Takaisin Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavista sivutuotteista annetun asetuksen muuttamiseksi

Lausunto

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavista sivutuotteista annetun asetuksen muuttamiseksi

16.02.2024

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää Maa- ja metsätalousministeriötä mahdollisuudesta lausua asiakohdassa mainitusta asetusluonnoksesta.

Lainsäädäntö ei tällä hetkellä edellytä teurastuksen sivutuotteiden käsittelyä keräyskeskuksissa tai käsittelylaitoksissa ennen niiden käyttöä turkisrehujen ruokinnassa, mutta se on ollut Suomessa käytäntönä kotimassa syntyneiden sivutuotteiden osalta. Asetusmuutoksella pyritään estämään sisämarkkinoilta tuotujen teurastuksen sivutuotteiden käyttö käsittelemättöminä.

Eläintautiriskien kohotessa myös kotimaassa, MTK kannattaa lainsäädännöllisiä toimia, joilla voidaan osaltaan ylläpitää ja vahvistaa Suomen hyvää eläintautitilannetta. MTK:lla ei ole muuta kommentoitavaa ehdotettuihin muutoksiin.

Helsingissä 16.2.2024

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Jenni Kiilholma
Eläinlääkäri

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry