Takaisin Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnos koskien haahkan metsästyksen rajoittamista

Lausunto

Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnos koskien haahkan metsästyksen rajoittamista

02.05.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Esityksen perusteluissa todetaan, että vuosien 2013–2018 lintudirektiivi raportoinnissa haahkan pesimäkanta-arvio oli 68 528–155 511, paras arvio 108 505 yksilöä. Suomen haahkapopulaatio on voimakkaan koirasvoittoinen. Pesimäkannasta koiraita on arviolta noin 70 %. Suomen haahkakanta on pienentynyt vuosina 1986-2018 10-36%.

Haahkan viimeaikaiset saalismäärät ovat pieniä. Vuonna 2020 saalismäärä oli 510 yksilöä ja vuonna 2021 257 yksilöä.

Asetuksella esitetään rajoitettavaksi uroshaahkan metsästystä siten, että uroshaahkan metsästys olisi sallittu ainoastaan 1.6.–15.6. välisenä aikana vain rajatulla alueella ulkoluodoilla. Metsästys olisi kiellettyä sellaisilla saarilla ja luodoilla, joilla esiintyy naarashaahka poikasineen sekä sellaisilla saarilla ja luodoilla, joilla on etelänkiisla-, riskilä- tai ruokkiyhdyskunta. Lisäksi asetuksella kiellettäisiin uroshaahkan metsästys koko Suomessa alkaen 16.6. jatkuen vuoden loppuun saakka. Syksyinen haahkanmetsästys koskien sekä uros- että naarashaahkoja kiellettäisiin kokonaan.

Asetusesitys on täysin saman sisältöinen kuin nyt kolme vuotta voimassa ollut haahkan metsästyksen rajoitus. Esityksen mukaan uusi asetus olisi voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

MTK:lla ei ole huomautettavaa tehtyyn esitykseen.

Helsingissä toukokuun 2. päivänä 2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.

Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja

Timo Leskinen
kenttäjohtaja