Takaisin Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Lausunto

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

21.08.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua Valtioneuvoston asetusluonnosta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista.

MTK näkee edistämislaissa erityisen tarpeelliseksi, että rahoitusjärjestelmä on alan harjoittajille selkeä ja että se voidaan ottaa viipymättä käyttöön vuoden alusta lähtien. MTK katsoo tärkeäksi, ettei hevosalalle kohdistuisi tarpeetonta huolta tai haittaa Valtioneuvoston asetusluonnoksesta tai Euroopan Komission säädöspohjan epävarmasta aikataulusta, lopullisesta sisällöstä ja toimeenpanosta.

MTK pitää tärkeänä, että 95% osuus kohdentuu hevoskasvatukseen ja raviurheilun hyväksi. Lisäksi toivomme, että alan asiantuntijoita hyödynnetään rahoituksen kohdentamisessa.

Suomalainen hevosala tarjoaa merkittävän elinkeinon, jonka työllistävyys on verrattavissa Lapin matkailuun. Hevosala tarjoaa elinkeinon lisäksi monipuolisen ja palkitsevan harrastuksen, joka edesauttaa hyvinvointia fyysisesti ja psyykkisesti (Erkkilä, 2023) sekä ehkäisee syrjäytymistä. Hevosharrastus tarjoaa jokaiselle urheilumuodon, jolla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia terveyteen, sillä se laukaisee stressiä, lisää elämänhallintaa, vahvistaa itsetuntoa sekä parantaa mielenterveyttä. (Ruotsalainen, 2011) Hevosterapialla on myös erittäin hyvät hoitovasteet, joiden potentiaalia voisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Hevosten käytöstä osana kouluopetusta on myös erittäin tehokasta ja auttaa oppilaita oppimaan, säätelemään tunteita, kehittämään tunnetaitoja ja parantaa merkittävästi hallinnan kokemusta. (Mickelsson, 2023)

Ratsastus on tasa-arvoinen harrastus, jossa jokainen ammattilainen ja harrastaja voi iästään, sukupuolestaan, taustastaan tai fyysisistä ominaisuuksistaan riippumatta harrastaa ja kilpailla tarjoamalla yhteisöllisyyttä ja elämyksiä sekä oppimista. Suurin hevosharrastuksen kompastuskivi ovat kustannukset, joita edistämislain tulisi pehmentää alan ammattilaisille ja harrastajille. (HS, 2023)

Suurin osa hevosharrastajista ovat naisoletettuja. Tyttöjen ja naisten tasa-arvoinen kohtelu liikuntapaikkojen määrässä ja laadussa on ensiluokkaisen tärkeää, jos haluamme edistää hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa ketään ei jätetä jälkeen. Nykyisellään urheiluharrastuksille osoitetut tuet soveltuvat melko heikosti hevosalalle, joka korostaa tämän edistämislain tärkeyttä. (Tasa-arvo valtuutettu, 2022; SRL, 2023)

On erityisen tärkeää, että meillä on paikallista hevosjalostus ja -kasvatustoimintaa nyt sekä tulevaisuudessa, mikä huomioi yhteiskuntamme arvot ja vastaa paikalliseen maatalousalan elinkeinon tarpeita. Määrätietoinen suomalainen kasvatus- ja valmennustyö on vihdoin myös tuonut merkittäviä saavutuksia lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kisoissa viimeisten vuosien aikana. Mikäli haluamme säilyttää suomalaisten aseman ja edistää sitä, tulee laadukas kasvatustyö ja monipuolinen harrastusmahdollisuus sekä alan opetus olla turvattuna. Riittävä alan rahoitus sekä hyvät liiketoiminnan näkymät varmistaa sekä harrastajien, ammattilaisten kuin eläinten hyvinvointia ja alan sosiaalista lisenssiä eli yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

MTK:n hevosverkoston (ml. Hippos & SRL) teettämän hevosalan vaikuttavuusanalyysin perusteella hevosten vaikutus ympäristöön ovat merkittävät. Hevosilla on merkittävää potentiaalia edesauttaa luonnon monimuotoisuutta, uhanalaisten lajien säilymistä sekä hiilensidonnassa. (MTK, 2023)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg, Maatalousjohtaja
Lumi Drozzin, Asiantuntija