Takaisin Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Lausunto

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

28.11.2022

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä laiksi liittyen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista.

Hevoskasvatukseen sekä hevosurheiluun myönnettävillä avustuksilla on erittäin merkittävä rooli koko hevosurheilulle sekä -alalle. MTK painottaa, että rahoitusmallin muutoksella sekä arpajaislain kytkennästä irtautumisella ei tule olla negatiivisia vaikutuksia hevosalalle myönnettävän avustuksen kokonaismäärään/budjettiin. On erittäin tärkeää, että rahoitus pystytään vuotuisella tasolla säilyttämään vähintään nykyisen korkuisella tasolla.

Jatkuvuus sekä ennakoitavuus ovat erittäin tärkeitä elementtejä hevosalalle. Tämän vuoksi on hyvä, että julkisen talouden suunnitelmassa on varattu jo ennalta määritelty summa hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. MTK kantaa kuitenkin huolta siitä, pystytäänkö myös vuoden 2026 jälkeen turvaamaan avustuksien riittävä taso, kun määrärahat hevostaloudelle liitetään rahoitusmalliuudistuksen mukaisesti osaksi kehysbudjettia.

MTK kokee, että myös jatkossakin on tärkeää ottaa huomioon Hippos Ry:n asiantuntemus vuosittaista jakosuunnitelmaa laadittaessa eri avustuksensaajille sekä käyttötarkoituksille. Mikäli laissa ei enää tästä asiasta säädettäisi, tulee raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestön lausunto ottaa jakosuunnitelmaa tehdessä huomioon painavin perustein. MTK näkee, että Hippos Ry:llä on ajankohtaisin tieto ja näkemys, millä tavoin hevosurheilua sekä hevoskasvatusta edistetään valtion varoista tarkoituksenmukaisesti niin, että se tukee ja edistää hevoskasvatusta sekä hevosurheilua parhaalla mahdollisella tavalla.

Helsingissä 28.11.2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Johanna Andersson
Asiantuntija


aiheet: lausunto, hevonen