Takaisin MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta: K 24/2022 vp Ilmastovuosikertomus 2022

Lausunto

MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta: K 24/2022 vp Ilmastovuosikertomus 2022

24.01.2023

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta K 24/2022 vp Ilmastovuosikertomus 2022.  

MTK katsoo, että ilmastovuosikertomus täyttää kansallisella ilmastolailla ilmastovuosikertomukselle asetetun tavoitteen. MTK:lla ei ole huomautettavaa ilmastovuosikertomuksesta. 

Helsingissä 24.1.2023 

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija

Päivi Nerg 
Elinvoimajohtaja 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry