Takaisin MTK kirjallinen lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle asiasta: Ilmastovuosikertomus 2022

Lausunto

MTK kirjallinen lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle asiasta: Ilmastovuosikertomus 2022

03.02.2023

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta K 24/2022 vp Ilmastovuosikertomus 2022.  

MTK katsoo, että ilmastovuosikertomus täyttää kansallisella ilmastolailla ilmastovuosikertomukselle asetetun tavoitteen. MTK:lla ei ole huomautettavaa ilmastovuosikertomuksesta. 

Helsingissä 3.2.2023 

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija

Päivi Nerg 
elinvoimajohtaja 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry