Takaisin Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta

30.05.2022

Ympäristöministeriö

Asetusluonnoksessa ehdotetaan jäteasetukseen jätelain muutoksesta aiheutuvia tarpeellisia muutoksia. Ne koskevat mm. jätteenkuljetusta ja -välitystä sekä jätteen siirtoasiakirjojen ja kunnan jätehuoltoviranomaiselle toimitettavia tietoja. 

MTK:lla ei ole lisättävää esitykseen.

Helsingissä 30. toukokuuta 2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY
Airi Kulmala
asiantuntija
Markus Lassheikki
vt. elinvoimajohtaja


aiheet: mtk, lausunto, jätelaki