Takaisin Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta

21.02.2024

Eduskunnan talousvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa.

MTK:lla ei ole lausuttavaa hallituksen esityksestä. MTK toteaa kuitenkin samalla, etteivät hallitusohjelman tavoitteet hankintalain uudistamista tällä esityksellä vielä toteudu. Hankintalakia on täsmennettävä muun muassa kuntien in-house -järjestelyiden käytön osalta. Lain kiertäminen kilpailutusten välttämiseksi tulee lopettaa.

Julkisten hankintojen kotimaisuusasteen nostamiseksi on tehty viime vuosina hyvää työtä. Koulutusta ja tiedottamista julkisten hankintojen kotimaisuusasteen ja hankintaosaamisen nostamiseksi on jatkettava edelleen. Hankintakäytäntöjä on niin ikään kehitettävä ja joustavoitettava, jotta kotimaisilla elintarvikesektorin toimijoilla on entistä paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin.

Suomalaisen elintarvikeketjun asemaa julkisissa hankinnoissa on myös syytä tarkastella esimerkiksi tuotteissa, jotka on tuotettu EU-lainsäädännön minimitasoa heikommissa olosuhteissa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Helsingissä 21.2.2024

Leena Kristeri
Elinvoimajohtaja

Kimmo Tammi
Juristi