Takaisin Lausunto Kalatalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto

Lausunto Kalatalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

09.05.2023

Opetushallitus

MTK kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta Kalatalouden perustutkinnon perusteet.

Kalatalouden perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 95 osaamispistettä ja valinnaisia 50 osaamispistettä. Kalatalouden perustutkinnon tutkintonimikkeet ovat kalastaja, kalanviljelijä, kalanjalostaja, kalastuksenohjaaja ja kalavesienhoitaja.

Kalatalouden perustutkinnon perusteet ovat kattavat ammattitaitovaatimuksiltaan. Niissä on kuvattu luonnonmonimuotoisuuden säilyttämisen periaatteita. Alalla on merkittävä vaikutus vesistöjemme tilaan. MTK ehdottaa, että kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen avattaisiin ja kuvailtaisiin konkreettisiksi kestävyysosaamisen vaatimuksina. Muussa tapauksessa jää liikaa tulkinnanvaraisuutta ja tällä on vaikutusta opetuksen laatuun.

MTK kysyy, miten alalla näkyy digivihreä siirtymä. Nyt Kalatalouden perustutkinnon perusteissa tästä ei ole tunnistettavissa osaamisvaatimuksia. Alan kiinnostavuuden kannalta on tärkeää, että osaamisvaatimuksissa kuvataan myös, miten ala kehittyy ja miten uusi teknologia ja digitaalisuus on myös osa kalataloutta.

Helsingissä 9.5.2023

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Päivi Nerg
elinvoimajohtaja

Susanna Kumpulainen
johtaja