Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

08.03.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen uudistuksesta johtuen tulee kipsiasetukseen tehdä viittausmuutoksia, jotta kansallista maatalousmaan kipsikäsittelyn tukiohjelmaa voidaan jatkaa 30.6.2023 jälkeen. MTK:lla ei ole näihin lisättävää.  

Ryhmäpoikkeusasetuksen uudistuksen myötä tuen ilmoittamisen kynnysarvo laskee 60 000 eurosta 10 000 euroon. Tämä tarkoittaa, että kynnysarvo ylittyy kipsituenkin osalta lähes kaikissa tapauksissa. Hallinnon taakka vähenisi, jos julkaistaisiin kaikki kipsilevityksenä myönnetyt tuet. MTK ei tue tätä ratkaisumallia, vaan katsoo, että kynnysarvon alittavia tukia ei tule julkaista. Kyseessä ei ole kohtuuton työmäärä, koska kyse on vain muutamista tuensaajista. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry  


Päivi Nerg
elinvoimajohtaja

Airi Kulmala 
asiantuntija