Takaisin Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

11.05.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Viite: Lausuntopyyntö VN/13528/2022

Dnro 31/2022

Maa- ja metsätaloustuottajain liitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta. MTK on huolissaan usealla sektorilla tapahtuvasta kotieläinten lukumäärän laskusta.

Tuotantosidonnaisesta tuesta huolimatta tuotanto on laskussa useammalla sektorilla. MTK näkee tarkoituksenmukaisena sen, että palkkioita tarvittaessa korotetaan, jotta kaikkien palkkioiden määrärahat tulee käytettyä enimmäismäärien mukaisesti.

MTK on huolissaan emolehmäpalkkion yksikkötuen kehityksestä. Emolehmien yksikkötuki alittaa jo merkittävästi ohjelmakauden alun lähtötason.

Valitettavaa on, että viime vuotta koskevien palkkioiden maksatusta ei ole pystytty edes tässä poikkeuksellisessa kustannuskriisitilanteessa aikaistamaan.

Helsingissä 11.5.2022


Johan Åberg

maatalousjohtaja

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864