Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022-2023 annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022-2023 annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

23.12.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa.  MTK pyytää huomioimaan, että kotimaisten avomaakasvisten tuottajahinnat eivät ole merkittävästi nousseet, jolloin tuottajahintojen näkökulmasta nousupainetta ei niin ole.  

MTK pelkää, että tuki valuu kaupoille ja tukkuliikkeille, mikäli tukkuhinnat ovat nousseet ruokapalveluille merkittävästi. MTK peräänkuuluttaa tulonjaon reilua jakautumista ruokajärjestelmässä. Tukkukauppa, jossa kasvisten hinnat ovat nousseet, on liiketoimintaa ja myös sen katteisiin tulisi kiinnittää huomiota. Kotimaisia, laadukkaita, kuumentamattomana käytettäviä pakastemarjojen tarjontaa tulisi harkita lisättäväksi tuontituotteiden, kuten sitrusten ja banaanin sijaan.   

MTK ry näkee, että ehdotettu määrärahansiirto voidaan hyväksyä vain kertaluonteisena, ja vain siinä tapauksessa, että maidolla jää määrärahaa käyttämättä. 

Myös maidontuotannon kustannukset ovat nousseet rajusti kuluneen vuoden aikana. Meijerituotteiden kuluttajahinnat ovat nousseet vuodessa (marraskuu 2021- marraskuu 2022) 20 %. Maidon nykyinen koulujakelutuki ei mahdollista kustannusten nousuun reagointia. Nyt siis uhkana on, että ruokapalvelut joutuvat vähentämään meijerituotteiden ostomääriä, koska tuen määrä suhteessa ostohintaan on aiempaa pienempi.  

MTK ry näkee, että koko määrärahan tulee nousta, sillä kaiken maataloustuotannon kustannukset ovat nousseet. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry