Takaisin Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta lihan ja vuodelta 2022 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2023

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta lihan ja vuodelta 2022 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2023

03.10.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain liitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää kohteliaimmin seuraavaa. 

MTK kantaa edelleen huolta kuljetuskustannusten nousun vaikutuksista ruuan tuotannon kannattavuuteen nykyisessä toimintaympäristössä. MTK katsoo, että ruuantuotannon jatkuminen on turvatta kaikkialla maassa. Kuljetusavustus ja eräiden kotieläintalouden palvelujen tuen merkitys on tärkeä.

Maatalouden rakennemuutoksen myötä tilamäärä on vähentynyt, mikä on johtanut keinosiemennyskäyntimäärien laskuun Pohjois-Suomessa. MTK katsoo, että palveluiden turvaaminen on tärkeää koko maassa tilan sijainnista riippumatta.

Helsingissä 3.10.2023

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Marjukka Mattio
maitoasiamies