Takaisin Lausunto varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin annettavan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen luonnoksesta

Lausunto

Lausunto varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin annettavan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen luonnoksesta

14.12.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua Maa- ja metsätalousministeriön (myöhempänä MMM) varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin annettavan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen luonnoksesta. 

Ehdotetulla asetuksella MMM haluaa säätää H5 -alatyypin lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi tehtävistä toimenpiteistä, joilla pyritään estämään luonnonvaraisista linnuista tai muista haittaeläimistä peräisin olevia tartuntoja turkistarhoilla. 

MTK ei ole lausuttavaa asetusmuutokseen ja kokee ehdotetut muutokset tarkoituksenmukaisiksi. 

Helsingissä 14.12.2023 

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Jenni Kiilholma 
Eläinlääkäri  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry