Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta

01.12.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta.

MTK näkee ongelmalliseksi tulkinnan, jossa ennen tuleentumista korjattavia viljoja eikä palkoviljoja sekä näiden seoskasvustoja lueta myyntikasveiksi. Näiden kasvikoodien poislukeminen myyntikasvivaatimusta täyttävästä alasta saattaa aiheuttaa mm. sääolosuhteiden vuoksi merkittäviä ongelmia myyntikasvivaatimusalan mahdollisessa täyttymisessä. Kevään huonot kylvöolosuhteet saattavat myöhästyttää kylvöjä sekä huonot korjuuolosuhteet saattavat pakottaa tuottajat korjaamaan sadon ennen tuleentumista säilö- tai vihantarehuksi, vaikka lohkolta olisi ollut alun perin tarkoitus tuottaa kypsää leipä- tai rehuviljaa. Myös seoskasvustot, jossa on runsaasti palkoviljoja ovat hyvin markkinakelpoisia kasveja luomutilojen välillä, josta tehdään kauppaa.

MTK näkee, että liian aikaisin korjattujen kasvustojen hylkääminen myyntikasveista saattaa aiheuttaa mm. suunniteltuihin viljelykiertoihin muutoksia ja lisäävät mahdollisesti peltojen ylimääräistä muokkaamista, joka heikentää ympäristö- sekä biodiversiteettinäkökulmasta pellon kasvukuntoa sekä sen ympäristöä. Mikäli viljelykiertoa joudutaan muuttamaan saattaa rikkakasvien torjunta vaikeutua. Myös vuotuinen ja kokonaisvaltainen rikkakasvien torjunta saattaa hankaloitua, mikäli huonoa kasvustoa säilytetään tuleentumisen takia lohkolla. Tämä taas hankaloittaa myös seuraavien vuosien kylvöä sekä mahdollista sadon määrää. MTK myös kantaa huolta mahdollisista muista seuraamuksista, mikäli rikkatorjuntaa ei pystytä suorittamaan asianmukaisesti huonon kasvuston lohkolla.

MTK vielä toteaa, että lammas- ja vuohitilojen näkökulmasta luomukotieläintilankorvauksen kotieläintiheyden raja koetaan näillä sektoreilla liian korkeaksi.

Myyntikasviluettelon osalta MTK näkee, että listaan tulisi lisätä valvottuun tuotantoon kohta ”muu valvottu siementuotanto” tai ”monivuotiset siemennurmet”. Uusia kasveja ja lajikkeita tulee viljelyyn enenevässä määrin ja osasta erikoisempia nurmikasveja voisi olla mahdollista tuottaa luomusiementä Suomen markkinoille. Avomaavihannesten listalle tulisi edelleen saada luomutarhaherne, jossa valvottaisiin esim. käytetyn siemenen määrää/ha, jotta tuki kohdentuisi todelliseen, myytäväksi tarkoitettuun tarhaherneen tuotantoon.

Helsingissä 1.12.2022 MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Johanna Andersson
Asiantuntija


aiheet: lausunto, luomu