Takaisin Lausunto pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön arviomuistiosta

Lausunto

Lausunto pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön arviomuistiosta

17.04.2024

Kari Kemppainen 
Antti Makkonen
(VM)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikkoasiassa. Arviomuistiossa tarkastellaan kattavasti peruspankkipalveluiden nykytilaa ja muistiossa on löydetty niitä haasteita, joita peruspankkipalveluiden saatavuuteen on kohdistunut.

MTK kannattaa ehdotusta peruspankkipalveluiden tarjoamisvelvoitteiden laajentamisesta koskemaan myös yrityksille, yhteisöille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville luonnollisille henkilöille tarjottavia palveluita. Tarjoamisvelvoitteiden laajentamisessa on otettava huomioon myös yhteisaluelain soveltamisalaan kuuluvat osakaskunnat.

Haasteita pankkipalveluiden saatavuudessa ja toimijoiden velvoitteiden hoitamisessa on ilmennyt erityisesti tiekuntien ja (vesi)osakaskuntien kohdalla. MTK ymmärtää pankkien velvollisuuden tunnistaa asiakkaansa. Ongelmana näyttää olevan joidenkin tie- ja osakaskuntien y-tunnuksen puuttuminen. Lainsäädäntö ei kaikissa tilanteissa mahdollista y-tunnuksen myöntämistä näille toimijoille.

Tiekuntien kohdalla asia on mahdollista korjata kevennetyn tunnistamismenettelyn avulla siten, että asiakkaan tunnistamiseksi kelpaa myös Maanmittauslaitoksen tiekunnalle myöntämä yksilöity tunniste eli käyttöoikeusyksikkötunnus. Osakaskuntien kohdalla kevennettyä menettelyä tulisi voida soveltaa, jos osakaskunnalla on viranomaisen myöntämä vastaava yksilöity tunniste. Tiekuntien ja osakakuntien voidaan katsoa muodostavan vain vähäisen riskin rahanpesun näkökulmasta, koska esimerkiksi keskimääräisen tiekunnan toimintabudjetti on vain muutamia tuhansia euroja vuodessa.

Yksityistiet ovat merkittävä maaseudun elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä rakentava tekijä. Maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittaminen vaatii hyväkuntoisen tieinfran ja kuljetusten kasvavat akselipainot vaativat yksityisteiden entistä parempaa kunnostusta. Teiden perusparannusten suorittamiseen on jatkossakin saatava rahoitusta eikä tiekuntien lainansaantia saa vaikeuttaa sääntelyn avulla.

Maataloustukien valvonnassa on ilmennyt myös uusia vaatimuksia, jotka koskevat (vesi)osakaskuntien kanssa tehtyjä (maan)vuokrasopimuksia. Osakaskuntien järjestäytyminen ja osakakuntien yksinkertaistenkin velvoitteiden hoitaminen vaikeutuu huomattavasti, jos näille ei ole pääsyä peruspankkipalveluihin tai jos nämä palvelut eivät ole kohtuuhintaista. Peruspankkipalveluiden heikko saatavuus (osakaskunnille) voi vaikuttaa välillisesti myös luontoarvojen heikentymiseen, jos laidunnussopimuksia jätetään tekemättä hallinnollisen taakan takia. Kynnys hoitaa osakaskunnan asioita voi kasvaa todella suureksi, jos y-tunnuksettomien osakaskuntien pankkipalvelut joudutaan järjestämään vastuuhenkilön henkilökohtaisten pankkipalveluiden kautta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Helsingissä 17.4.2024

Kimmo Tammi
juristi