Takaisin Lausunto maanhallinnan sanastosta (versio 12/2023)

Lausunto

Lausunto maanhallinnan sanastosta (versio 12/2023)

24.01.2024

Maanmittauslaitos

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida otsikon mukaisesta asiasta.

Sanastotyön tavoitteena on luoda maanhallintakokonaisuudelle yhtenäinen käsitteistö, joka helpottaa tulevan kehittämistyön lisäksi niin viestintää kuin lainsäädäntötyötäkin. Yhtenäinen, yleisesti tunnistettu sanasto luo edellytykset tehokkaalle toiminnalle ja estää väärinkäsityksiä.

MTK:n mielestä nykyisten termien olevan vakiintuneita ja yleisesti käytössä olevia. MTK katsoo menettelyjärjestyksen olevan väärä, sillä ensin tulisi käynnistää ja toteuttaa lainsäädäntöuudistus, jonka jälkeen tai yhteydessä myös mahdollinen termiuudistus. On suotavaa käyttää sellaisia termejä, jotka myös nykylainsäädäntö tunnistaa ja katsoo vakiintuneiksi. Mahdollisen jatkotyöskentelyn osalta MTK odottaa laaja-alaisempaa keskustelua eri osapuolia osallistaen, lausuntomuotoinen osallistaminen ei ole riittävää tai mahdollisten uusien termien käyttöönottoa edistävää. 

1. Maanhallinta

MTK:n mielestä termi on uudisterminä vieras. MTK säilyttäisi vakiintuneen kiinteistö -termin käytön asiakokonaisuudessa eikä korvaisi sitä uudistermillä.

2. Maanhallintajärjestelmä (uudistermi) mieluummin kuin: kiinteistötietojärjestelmä

MTK pitää kiinteistötietojärjestelmä -termiä vakiintuneena, tarkoituksenmukaisena ja kuvaavana terminä. MTK ei kannata maanhallintajärjestelmä -termiä.

3. Kiinteistörekisteri

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

4. Kiinteistörekisterikartta

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

5. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

6. Kiinteistöjen kauppahintarekisteri; kauppahintarekisteri

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

7. Yksityistierekisteri

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

8. Kiinteistörekisterin pitäjä; kiinteistörekisterinpitäjä

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

9. Kiinteistörekisterin pitäjän päätös; kiinteistörekisterinpitäjän päätös

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

10. Lakannut maanhallinnan tieto

MTK tulkitsee termin tarkoittavan maanhallintaan liittyvää historiatietoa, joka löytyisi edelleen tietojärjestelmästä, mutta ei ole enää voimassa (esimerkiksi omistusoikeustiedot). MTK pitää kuvaavampana terminä aiemmat rekisteritiedot -termimuotoilua, jolloin termi olisi yhtenäinen väestötietojärjestelmän kanssa (aiemmat tiedot) ja kuvastaisi sisältöä paremmin. MTK pitää tärkeänä, että valtiollisten laitoksien ja viranomaisten hallinnoimissa rekistereissä käytettäisiin samanlaisia termejä.

11. Maanhallintayksikkö (uudistermi); maanhallinnan yksikkö (uudistermi) mieluummin kuin: rekisteriyksikkö

MTK pitää rekisteriyksikkö -termiä vakiintuneena ja tarkoituksenmukaisena terminä, eikä kannata sen korvaamista maanhallintayksikkö -termillä. MTK pitää rekisteriyksikkö -termiä tarkoituksenmukaisena säilyttää.

12. Tiedontuottaja

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

13. Maanomistaja mieluummin kuin: kiinteistönomistaja; kiinteistön omistaja

MTK:n mielestä maanomistaja -termi on tarkoituksenmukaisempi, yksiselitteisempi ja kuvaavampi kuin kiinteistönomistaja -termi. Kiinteistönomistaja ymmärretään useimmiten rakennuksen tai rakennetun kiinteistön omistajaksi.

14. Omistusoikeus

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

15. Omistusoikeusmerkintä (uudistermi) mieluummin kuin: lainhuuto

MTK pitää lainhuuto -termiä vakiintuneena, tarkoituksenmukaisena ja kuvaavana terminä. MTK ei kannata omistusoikeusmerkintä -termiä.

16. Saanto

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

17. Maanomistuksen luovutus (uudistermi) mieluummin kuin: kiinteistönluovutus

MTK pitää kiinteistönluovutus -termiä vakiintuneena ja on sen säilyttämisen kannalla.

18. Kiinteistö

MTK pitää kiinteistö -termiä vakiintuneena ja tarkoituksenmukaisena terminä, eikä kannata sen korvaamista maanhallintayksikkö -termillä.

19. Yhteinen alue

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

20. Yhteisalueosuus

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

21. Kiinteistönmuodostaminen

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

22. Käyttöoikeus

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

23. Käyttöoikeusyksikkö

MTK:lla ei ole kommentoitavaa termistä tai sen sisällöstä.

24. Kiinnitys

MTK ei kannata kiinnitys -termin muuttamista vakuus -termiksi. Muutos pikemminkin sekoittaisi selventämisen sijaan. Kiinnitys ja vakuus tarkoittavat eri asioita ja on siten tarkoituksenmukaista säilyttää ne irrallaan toisistaan.

25. Vakuus

MTK ei kannata kiinnitys -termin muuttamista vakuus -termiksi. Muutos pikemminkin sekoittaisi selventämisen sijaan. Kiinnitys ja vakuus tarkoittavat eri asioita ja on siten tarkoituksenmukaista säilyttää ne irrallaan toisistaan.

26. Maanomistuksen rajoitus (uudistermi); maanomistuksen hallintarajoitus (uudistermi) mieluummin kuin: rasitus

MTK pitää rasite -termiä vakiintuneena, tarkoituksenmukaisena ja kuvaavana terminä. MTK ei kannata maanomistuksen rajoitus -termiä.

27. Siirtorajoitus (uudistermi) mieluummin kuin: vallintarajoitus

MTK pitää vallintarajoitus -termiä vakiintuneena, tarkoituksenmukaisena ja kuvaavana terminä. MTK ei kannata siirtorajoitus -termiä.

Helsingissä 24.01.2024

Juho Ikonen
Maankäytön asiantuntija