Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi mehiläishoitotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi mehiläishoitotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

15.01.2024

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston mehiläishoitotuen asetuksen luonnosta.

Valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksen tavoitteena on tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden lisääminen mehiläishoitotuen hakuprosessissa siirtymällä pääasiassa sähköisiin hakumenettelyihin. Tämä siirtyminen on MTK:n näkökulmasta kannatettava askel, joka edistää prosessin sujuvuutta ja dokumenttien hallintaa.

On kuitenkin olennaista varmistaa, että siirtymävaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Sähköisestä ilmoitusvelvollisuudesta on tiedotettava kattavasti ja riittävän ajoissa, jotta kaikki mehiläisalalla toimijat ovat tietoisia muutoksista ja niiden vaikutuksista.
  • Hakuaikojen on oltava riittävän pitkiä, jotta hakijat eivät kohtaa tarpeetonta kiirettä ja voivat valmistella hakemuksensa huolellisesti.
  • On tärkeää ilmoittaa etukäteen minkälaisella aikataululla päätökset tehdään, jotta hakijat voivat suunnitella toimintaansa ennakoivasti.
  • Mahdollisten teknisten ongelmien sattuessa on tiedotettava kattavasti ja oltava valmiina joustamaan hakuajoissa, mikäli hakijat kohtaavat ylimääräistä työtä tai hakuaika lyhenee.
  • Sähköisten ohjelmistojen käyttäjäystävällisyyteen, ohjeistukseen ja toimivuuteen tulee panostaa, jotta siirtymä on mahdollisimman saumaton ja käyttäjäkokemus positiivinen.
  • On tärkeää, että ohjelmistot testataan kattavasti ennen käyttöönottoa, välttääksemme käyttöongelmat, jotka aiheuttaisivat turhaa työtä ja vaivaa hakijoille.
  • Rahoituksen hakuajoista ja rahoituspäätösten aikatauluista tulee tiedottaa riittävän ajoissa, ja varmistaa, että järjestelmä on valmis hyväksymään sähköisiä hakemuksia ennen hakukauden alkua.

Yhteenvetona, kannatamme sähköisten menettelyjen käyttöönottoa, mutta korostamme, että huolellinen suunnittelu ja kommunikaatio ovat avainasemassa onnistuneessa siirtymässä.

Lumi Drozzin
Asiantuntija

Johan Åberg
Maatalousjohtaja