Takaisin Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2023-24

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2023-24

21.08.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Riistakolmiolaskennat osoittavat pääsääntöisesti kaikkien neljän metsäkanalintulajin kantojen jatkaneen edellisvuosien vahvalla tasolla, erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa. Esityksen mukaan sallittaisiin pitkät metsästysajat monilla alueilla. Urosmetson ja  –teeren talvimetsästys voitaisiin sallia metsästysasetuksen mukaisesti laajalla alueella. Teeren metsästys kiellettäisiin kokonaan Varsinais-Suomessa. Pyyn kanta on kuitenkin  edelleen harva muun muassa maan pohjoisosissa, joten pyyn metsästysaikaa esitetään lyhennettäväksi monilla alueilla ja sen metsästys kiellettäisiin kokonaan Kymenlaaksossa. Riekon kanta on edelleen heikko laajoilla alueilla maan keskiosissa ja osin myös maan pohjoisosassa, joten sen metsästystä esitetään kiellettäväksi suuressa osassa maata edellisvuosien tapaan. Ylä-Lapissa riekon kanta on linjalaskentojen alustavien  tulosten perusteella kasvanut merkittävästi edellisestä vuodesta ja on nyt huipputiheyksissä. 

Esitys on hyvin valmisteltu ja perustuu tuoreisiin riistakolmioiden laskentatietoihin. MTK kannattaa tehtyä esitystä. 

Tulevien vuosien metsästyksen suunnittelua ennakoiden, MTK esittää, että selvitetään tammikuulle ajoittuvien urosmetson ja urosteeren metsästyksen, ilmeisen pieniä, saalismääriä.  Mahdollisuuksien mukaan laajennetaan jatkossa aluetta, jolla tammikuinen latvalinnustus on sallittua. 

Helsingissä elokuun 21.8.2023 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.  

Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja