Takaisin Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi (VN/6884/2021)

Lausunto

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi (VN/6884/2021)

16.08.2022

Oikeusministeriö

· Kannatatteko ehdotettuja muutoksia (tai miltä osin kannatatte niitä) vai vastustatteko ehdotettuja muutoksia (tai miltä osin vastustatte niitä)? Myös näkemyksienne perusteet pyydetään tuomaan tarpeellisilta osin esiin.

 

MTK pitää esityksen tavoitteita kannatettavina, mutta esittää, että esityksen jatkovalmistelussa parannetaan rekisteröitävien yksityiselämän suojaan ja tietojen säilyttämiseen ja luovuttamiseen liittyviä säännöksiä. Tietosuojavaltuutetun ja oikeuskanslerin viraston näkemykset saavat MTK:n kannatuksen.

 

· Katsotteko, että esitykseen tulisi tehdä muutoksia? Mahdolliset ehdotukset sekä perusteet sille, miksi muutoksia tulisi tehdä, pyydetään myös tuomaan esiin.

-

· Onko teillä esityksestä muita huomioita (kokonaisuuden tai yksityiskohtien osalta)?

-

Leena Kristeri
lakimies