Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puustoisten elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022– 2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puustoisten elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022– 2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

07.05.2024

Ympäristöministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asiassa. MTK toteaa asiasta seuraavaa: Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puustoisten elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022–2027 myönnettävästä tuesta annettua valtioneuvoston asetusta. Muutokset liittyisivät uuteen luonnonsuojelulakiin ja EU:n yleiseen de minimis - asetukseen. MTK:lla ei ole ehdotettuihin muutoksiin liittyen huomautettavaa, sillä ne ovat teknisluontoisia. MTK pitää erittäin tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja edistämiseen on käytettävissä vapaaehtoisuuteen ja kannusteisiin perustuvia toimintamalleja. MTK:n käsityksen mukaan ehdotetut muutokset ovat tarpeellisia, jotta tukijärjestelmän käyttö voi sujuvasti jatkua.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Anna-Rosa Asikainen
juristi, luonnonsuojelu

Leena Kristeri
elinvoimajohtaja