Takaisin Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2024 ja 2025

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2024 ja 2025

30.11.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2024 ja 2025.

MMM esittää perittävien maksujen säilyttämistä nykytasollaan. MTK kannattaa tehtyä esitystä ja luonnoksen sisältöä.

Lisäksi MTK haluaa kiinnittää huomiota muutamiin asioihin, jotka liittyvät kiinteästi luonnoksen sisältöön ja puutavaran mittaukseen. Ensinnäkin asetusluonnoksen muistiossa on huomionarvoista se, kuinka vähän virallisia mittauksia on vuosittain. Muistiossa mainitaan, että virallisia mittauksia on tehty hyvin harvoin. Käytännössä virallisia mittauksia on ollut vain pari kolme vuosittain, joka on todella vähän suhteutettuna siihen, että vuosittain tehdään noin 100 000 puukauppaa. Puunmyyjiltä saamiemme yhteydenottojen perusteella voisi kuvitella virallisille mittauksille olevan aihetta viikoittain, joskus jopa päivittäin. Toki valtaosa tapauksista sovitaan osapuolten kesken ja hyvä niin. Mutta lienee kiistatonta, että kynnys virallisen mittauksen pyytämiseksi ja toimittamiseksi on erittäin korkea, jopa liian korkea. Yksi haaste on virallisen mittauksen 500 euron maksu, joka voi tarkoittaa pienehkössä 200m3 harvennuskaupassa kymmentä prosenttia koko puukauppatilistä.

Edellä mainituista syistä johtuen, on äärimmäisen tärkeää olla nostamatta erityisesti virallisen mittauksen maksua. Nykyinen 500 euron maksu vaikuttaa olevan jo tällä hetkellä erittäin korkea yksittäisen pyynmyyjän kannalta, joten sitä ei tulisi missään tapauksessa korottaa jatkossakaan. Valvontamittauksen ja mittauslautakunnan maksujen osalta yhdymme maa- ja metsätalousministeriön näkemykseen niin tasoista kuin perusteistakin.

Jyväskylässä 30.11.2023

Pauli Rintala
Kenttäpäällikkö

Marko Mäki-Hakola
Metsäjohtaja

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r