Takaisin Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2023 maksettavasta kansallisesta tuesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2023 maksettavasta kansallisesta tuesta

08.11.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta. Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuusedellytysten ja viljelyhalukkuuden turvaamisella. EU:n sokerin kiintiöjärjestelmän poistuminen syksyllä 2017 johti rajuun sokerin ja sokerijuurikkaan hintojen laskuun. Sen seurauksena myös Suomessa viljelyala on laskenut alle tason, joka Säkylän juurikassokeritehtaan kapasiteetin hyödyntämisen näkökulmasta olisi optimaalista. Yhtä alhainen tuotantoala on ollut viimeksi sodan jälkeisinä vuosina 1940-luvun lopulla. Korona-pandemia ja helmikuusta lähtien Ukrainan sota ovat aiheuttaneet epävarmuutta markkinoilla. Vuoden 2021 aikana maatalouden tuotantopanosten hinnat lähtivät jyrkkään nousuun, joka on vain vahvistunut tämän vuoden aikana. Täysimääräinen sokerijuurikkaan kansallinen tuki on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeä.

MTK:lla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

Helsingissä 8.11.2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Johan Åberg
maatalousjohtaja

Antti Lavonen
kasvinviljelyasiamies