Takaisin Lausunto tasoristeysmuutoksista tiedottaminen ja tietojen ylläpito tietojärjestelmissä -ohjeen luonnoksen loppuun saattamiseksi

Lausunto

Lausunto tasoristeysmuutoksista tiedottaminen ja tietojen ylläpito tietojärjestelmissä -ohjeen luonnoksen loppuun saattamiseksi

21.12.2023

Väylävirasto

1. Onko ohjeluonnoksessa käsitelty tasoristeysmuutoksista tiedottamista ja tietojen ylläpitoa riittävän kattavasti? Mitkä asiat vaativat täydennystä?

Tasoristeysten poistamiset ja muutokset vaikuttavat kaikkein oleellisimmin hankealueen maanomistajien liikenteeseen. Liikennemuutokset aiheuttavat yleensä yksityistiejärjestelyitä, joten myös hankealueen tiekunnat tulisi huomioida tiedotuksessa. Täydennykseksi ehdotamme hankealueen maanomistajien ja tiekuntien huomioimista jo tarveselvitysvaiheessa sekä heidän osallistamista hankkeen suunnitteluun jo ennen tietoimitusta.

2. Onko ohjeessa kuvattu ymmärrettävästi tasoristeysmuutoksista tiedottamisen vaiheet ja sisältö?

Vaiheet kuvattu ymmärrettävästi. Maanomistajien ja tiekuntien tiedottaminen tulisi aloittaa jo tarveselvitysvaiheessa, jotta voitaisiin ennakoida tulevien hankkeiden vaikutukset mm. liikennejärjestelyihin.

5. Miten muuten haluatte kommentoida ohjeluonnosta?

Pidämme puutteena, että Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ei ole saanut lausuntopyyntöä merkittävimpänä maanomistajien edunvalvontajärjestönä.

Marko Mäki-Hakola
Metsäjohtaja

Seppo Miettunen
Kenttäpäällikkö