Takaisin Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

18.01.2024

Maa- ja metsätalousministeriö

Lakiluonnoksessa esitetään muutettavaksi metsästyslakia siten, että yöammuntaa varten tarkoitettuja tähtäyslaitteita, jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa, voitaisiin käyttää villisian metsästyksessä. Esityksen tavoitteena on tehostaa villisian metsästystä afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. 

Esityksen perustelujen mukaan yöammuntaa varten tarkoitettujen tähtäyslaitteiden (pimeänäkölaitteet) sallimisella mahdollistettaisiin villisian metsästys myös pimeässä ja sulan maan aikana. Villisika liikkuu enimmäkseen yöaikaan, jolloin pimeänäkölaitteiden avulla voidaan metsästää villisikojen reittien varrelta, pelloilta tai houkutteluruokintapaikoilta. Pimeänäkölaitteiden käyttö mahdollistaa villisikojen metsästämisen tehokkaasti ja turvallisesti alueilla ja ajankohtina, joilla se ilman laitteita olisi mahdotonta tai vaikeaa. 

Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen olisi raju isku suomalaiselle sikataloudelle ja elintarvikesektorille. Taudin leviämisen estämiseen liittyvät toimet vaikuttaisivat merkittävästi myös muuhun maa- ja metsätalouteen ja ihmisten mahdollisuuteen liikkua metsissä. 

Villisikakannan merkittävä alentaminen ja pysyvän kannan levittäytymisen estäminen ovat keskeistä afrikkalaisen sikaruton leviämisriskin pienentämisessä Suomessa.  

Tavoitteen saavuttamisessa mahdollisimman intensiivinen metsästys on olennaista, koska villisika on myös tehokas lisääntymään. Elektronisten yötähtäinten salliminen lisää merkittävästi metsästyksen tehoa.  

On tärkeää, ettei yötähtäinten käyttömahdollisuutta rajoiteta vain kyttäyspaikoille, koska lisää tehokkuutta metsästykseen saadaan juuri mahdollisuudella etsiä ja kaataa yksilöitä laajemmilla alueilla. Turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää ja esityksessä on hyvin tuotu esille yötähtäinten merkitys myös turvallisuuden näkökulmasta. 

Metsästyslain muutosesitys on erittäin hyvin perusteltu ja MTK kannattaa tehtyä esitystä.   

Helsingissä 18.1.2024 
 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.  


Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja