Takaisin Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien itämerennorpan metsästystä metsästysvuonna 2020-2021

Lausunto

Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien itämerennorpan metsästystä metsästysvuonna 2020-2021

30.07.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

 

 

 

Esityksen mukaan sallittaisiin vahinkoperusteisen metsästyksen ohella enintään 375 itämerennorpan ns. kannanhoidollinen metsästys Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Kiintiön määrässä on lisäystä 50 yksilöä edellisvuoteen verrattuna.  

Perämeren norppakanta on jatkanut kasvuaan suhteellisen tasaisesti. LUKEn mukaan 2019 laskentatulos oli linjalaskentamenetelmällä runsaat 12 800 norppaa. Todellisuudessa kannan arvioidaan olevan selvästi tätä korkeampi. Yhdessä Ruotsin kanssa Perämerellä arvioidaan esiintyvän vähintään 20 000 norppaa, jotka lisääntyvät noin 1000 kuuttia vuodessa. Ruotsin ja Suomen lupakiintiöt kattavat nyt noin 60 % norppakannan vuotuisesta kasvusta. 

Suomen riistakeskuksen myöntämillä pyyntiluvilla on saatu saaliiksi yhteensä 306 itämerennorppaa, edellisenä vuonna pyyntiluvilla saatu saaliin määrä oli 266. 

Liiallinen hylkeiden määrä aiheuttaa haittaa kalastukselle ja kalankasvatukselle. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kalatalouselinkeinolle koituvien vahinkojen nimellisarvo on viime vuosina ollut yhteensä n. 1,5–2 milj. euroa vuodessa. 

MTK kannattaa metsästyskiintiön kasvattamista. Kokonaisuutena hylkeiden kannanhallinta on vaikeassa tilanteessa. Hallin ja Itämerennorpan metsästyksen volyymia tulisi lisätä edelleen huomattavasti. Hylkeet ja myös merimetsot aiheuttavat merkittäviä vahinkoja kalastajien ja kalankasvattajien elinkeinotoiminnalle. Suorien saalis- ja pyydysvahinkojen lisäksi hylkeet ovat paikallisesti tehneet perinteisen verkkokalastuksen kannattamattomaksi ja ammattikalastajat ovat joutuneet investoimaan kalliisiin hylkeen kestäviin pyydysmalleihin. Kalastuselinkeinojen kannattavuus on heikentynyt hylkeistä aiheutuvien haittojen vuoksi merkittävästi, mikä näkyy myös elinkeinonharjoittajien lukumäärän jatkuvana laskuna. 

MTK tukee esityksiä, joilla purettaisiin hyljetuotteiden kaupan kieltävää lainsäädäntöä EU:ssa. Tästä aiheutuvat haitat ovat kiistattomia koskien kalavaroja, kalastusta, metsästystä sekä metsästyskulttuuria. Nykyinen lainsäädäntö heikentää tarpeettomasti ja kestävän kehityksen periaatteiden vastaisesti hylkeiden saalisarvoa.  

Helsingissä heinäkuun 7. päivänä 2020 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.  


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Timo Leskinen

kenttäjohtaja

puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358 40 075 4235