Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

03.05.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta. Kotieläintiloilla taloustilanne on yhä vaikea voimakkaasta kustannusnoususta ja tuottajahintakehityksestä johtuen. MTK toivoo mahdollisuutta aikaistaa maksuaikataulua, koska kyseessä on edellisvuodelta maksettava tuki.  

Helsinki 3.5.2023 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Saara Patama  
Asiantuntija