null Märehtijät luovat luonnon monimuotoisuutta

Tiedote – Kotieläimet ja maito

Märehtijät luovat luonnon monimuotoisuutta

8.10.2019

Perinnebiotoopit eli erilaiset kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat tärkeä osa Suomen luonnon monimuotoisuutta viljellyiden nurmien lisäksi. Nurmikasveja hyödyntävät märehtijät. Laidunnuksen ja niiton sekä muun maataloustoiminnan merkitys runsaan perinnebiotooppilajiston ja maisemallisesti merkityksellisten alueiden turvaamisessa on keskeinen.

Perinnebiotooppien tilanne on tukala. Kaikki laidunnukseen liittyvät perinnebiotooppityypit ovat uhanalaisia. Syiksi on mainittu alueiden niitto- ja laidunkäytön loppuminen ja umpeenkasvu.

Suomalainen yhteiskunta ja sen mukana myös suomalainen maatalous on muuttunut. Varsinaisen ruuantuotannon lisäksi viljelijät hoitavat perinnebiotooppeja aktiivisesti turvatakseen luonnon monimuotoisuutta.

– Luonnon monimuotoisuuden ylläpito ja parantaminen vaatii kannusteita koko yhteiskunnalta. Tarvitsemme myös lisää kohdentamista, jotta arvokkaat kohteet saadaan hoidon piiriin, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toteaa.

Märehtijöille rehuksi viljeltävät nurmet ja laidunmaat tarjoavat monia ympäristöhyötyjä. Monivuotiset nurmet ja laitumet sitovat ilmakehästä hiiltä maaperään, pienentävät ravinteiden huuhtoutumisriskiä ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi nurmien ja laidunten hoito on osa kulttuurimaiseman ylläpitoa ja eläinten hyvinvointia.

Märehtijöiden lannan käyttö lannoitusaineena mahdollistaa kiertotalouden periaatteiden laajamittaisen noudattamisen maataloudessa.

Kannattava alkutuotanto luo edellytykset kotimaisen vastuullisen ruuantuotannon edistämiseksi.

– Viime kädessä kuluttaja tekee valinnan ruokakaupassa. Tuotammeko ruokaa vastuullisesti Suomessa vai ulkoistammeko ruuantuotannon ja sen ympäristövaikutukset muiden kannettavaksi, SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund korostaa.

MTK:n ja SLC:n yhteinen Laidunseminaari järjestetään tänään 8.10.2019 Helsingissä. Seminaari streamataan ja voit seurata sitä tästä linkistä:

http://www.mediaserver.fi/live/mtk

 


Lisätietoja

Juha Marttila, puheenjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, puh. 050 341 3167
Mats Nylund, puheenjohtaja, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, puh. 050 512 2191