Takaisin MTK:n Juha Marttila maailman ruokapäivänä: Viljelijät ovat ruokasankareita

Tiedote

MTK:n Juha Marttila maailman ruokapäivänä: Viljelijät ovat ruokasankareita

15.10.2020

Koronakriisi ja ilmastonmuutoksen aiheuttama sään ääri-ilmiöiden yleistyminen ovat nostaneet ruokaturvan merkitystä niin maailmalla kuin Suomessa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja korostaa, että juuri nyt on koko maailmassa huolehdittava viljelijöiden toimeentulosta ja kyvystä sopeutua ilmastonmuutoksen ja koronakriisin aiheuttamaan myllerrykseen. MTK on maailman viljelijäjärjestön jäsen ja kanavoi apua vähiten kehittyneiden maiden viljelijöille suomalaisen kehitysyhteistyöjärjestö Food and Forest Development Finlandin (FFD) kautta.

Tänään vietetään maailman ruokapäivää. YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO haluaa päivän avulla nostaa esille ruuantuotannon globaalin solidaarisuuden, jotta erityisesti heikommassa asemassa olevia nälkää näkeviä sekä ruuan tuottajia autettaisiin ympäri maailman. FAO korostaa, että on tärkeää elpyä koronakriisistä niin, että ruokajärjestelmät kestävät entistä paremmin ilmastonmuutosta sekä ruokamarkkinoiden ja talouden turbulenssia. Samalla on taattava kuluttajille riittävän edullisen, terveellisen ja vastuullisesti tuotetun ruuan saatavuus.

Nobelin rauhanpalkinnon myöntäminen maailman ruokaohjelmalle (WFP) kertoo siitä, että nälänhätä ja köyhyys ovat arkipäivää monilla puolin maailmaa. Nälästä kärsivien ihmisten määrä on kasvanut viimeiset neljä vuotta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vastaisesti. Kehitys on uhka rauhalle ja turvallisuudelle.

- Ruokaturva ei ole itsestäänselvyys juuri missään, vaan se on entistä enemmän uhattuna ilmastonmuutoksen ja koronan takia. Väestönkasvu, maaperän köyhtyminen ja toisaalta tarve metsitykselle ja metsien suojelulle tekevät haasteesta entistä vaikeamman. Me haluamme varmistaa ruokaturvan sekä Suomessa että maailmalla, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila

MTK:n, SLC:n, ProAgrian sekä Osuustoimintakeskus Pellervon perustama suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö FFD on kehittänyt uuden ilmastotyökalun, jonka avulla kehittyvien maiden viljelijät pystyvät itse arvioimaan ilmastonmuutoksen riskit elinkeinoilleen ja resursseilleen. Samalla työkalu auttaa heitä tunnistamaan omat keinonsa sopeutumiseen ja hakemaan tukea niihin ongelmiin, joihin heidän oma osaamisensa ei riitä. Ilmastomuutoksen mukanaan tuomat kuivuus, tulvat ja lisääntyvät tuholaiset vaativat isompia investointeja, kuin mihin yksittäinen viljelijä pystyy.

- Viljelijät ovat ruokasankareita, mutta he ovat samalla taloudellisesti ruokaketjun heikoin lenkki. Viljelijöiltä vaaditaan paljon ja heitä ei saa jättää yksin ongelmineen missään päin maailmaa. Suomi edistää ruokaturvaa ja kantaa globaalia vastuuta myös huolehtimalla oman ruuantuotantonsa edellytyksistä, Marttila summaa.

Voit tukea vähiten kehittyneiden maiden viljelijöitä tukemalla FFD:n aineettomien lahjojen kautta: https://holvi.com/shop/ffd-aineetonlahja/  tai liittymällä kuukausitukijaksi: www.ffd.fi.
Suomalaista viljelijää autat parhaiten ostamalla suomalaista ruokaa.

Lisätietoja Maailman ruokapäivästä: www.fao.org/world-food-day/

Maailman ruokapäivän keskusteluihin voit osallistua somessa #FoodHeroes #ruokaakaikille @FFDFinland


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Tiina Huvio

ohjelmajohtaja

FFD

+35840 159 5667