Takaisin Maatalousmuoveista liiketoimintaa?

Uutinen

Maatalousmuoveista liiketoimintaa?

29.12.2021

Jyväskylän ammattikorkeakoulun alla toimiva Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo järjesti mar­raskuun lopulla tilaisuuden, jossa pohdittiin eri toimijoiden kesken, syntyykö maatalousmuovien ym­pärille tällä hetkellä riittävästi liiketoimintaa, ja jos kyllä, millaista ja miten liiketoimintaa voisi edel­leen kehittää.

Maailman muovit

Lassi Hietanen Kaipola Recycling Oy:sta palautti mieleen perustietoa muoveista. Maailman öljyistä 5 % käytetään muovimateriaaleihin. 100-vuotisen historiansa aikana muovia on valmistettu 8 500 miljoonaa tonnia, josta yli puolet on tehty viimeisen 13 vuoden aikana. Maatalousmuovi ei eroa isossa kuvassa muovien kiertotalouden haasteista: logistiikka ja syntypaikkalajittelu ratkaisevat paljon.

Maatalousyrittäjän näkökulma

Anne-Mari Heikkinen toi tilaisuuteen maatalousyrittäjien näkökulman. MTK Pohjois-Savo on vii­meisen vuoden aikana järjestänyt alueellaan muovipilotin, jonka tavoitteena oli selvittää maatalousmuovien keräyksen tarpeellisuutta ja ongelmakohtia. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli maatalousmuovitietoisuuden lisää­minen. Hanke onnistuikin tavoitteisiin nähden hyvin: maatiloilta kerättiin maatalousmuovia yhteensä 400 tonnia. Maatalousyrittäjät vastaanottivat maatalousmuovin keräyspilotin positiivisesti, selvää in­nokkuutta saattaa maatalousmuovi kiertoon on olemassa.

Maatalousmuovimäärät saattavat olla tilakohtaisesti hyvinkin suuria, mutta selvää vaihtelua on. Eri­laisia muovituotteita on paljon. Maatalousyrittäjän on usein hankala saada tuotteesta selville, mistä muovimateriaalista on kyse ja siten tietää, miten kierrätys tulee toteuttaa. Lisäksi epäselvyyttä on, mikä muovituote on tuottajavastuun piirissä ja mikä ei. Varastointi-ideoista on selvää pulaa. Varsin­kin paalimuovien varastointi tulisi järjestää säältä suojassa, sillä vesi eri muodoissaan lisää muovierän painoa, mikä vaikuttaa suoraan keräyksen hintaan. Myös muovien likaisuus hankaloittaa kierrätystä ja tuottaa lisää kustannuksia.

MTK:n maatalousmuovien jäsenpalvelu vuodesta 2019

MTK Keskusliitto uudisti vuonna 2019 maatalousmuovien jäsenpalvelun. Kumppaniksi valikoitui Itä-Suomen Murskauskeskus Oy. Lisätietoa yhteistyöstä löytyy täältä: https://www.mtk.fi/-/maata­lousmuovit. Palvelussa kerättävät maatalousmuovit on tarkoitus toimittaa Merikarvialla sijaitsevaan Clean Plastic Finland Oy:n jalostuslaitokseen.

Kerättävien muovien laatu

Toimitusjohtaja Mika Tuomisaari esitteli BioPaavon tilaisuudessa maatalousmuovien käsittelytilannetta. Kerättäviä muoveja on neljä: paalikiriste, aumamuovi, paaliverkko ja hallaharso. Paalikiristeen ja aumamuovin jatkojalostaminen on helpom­paa kuin paaliverkon, jonka materiaaliyhdistelmä on erityisen hankala kierrätyksen kannalta.

Tuomisaari korosti, että mikäli kierrätysmuovin käyttöä aiotaan lisätä, on kierrätetyn muovin laadun oltava samalla tasolla neitseellisen muovin kanssa. Toimiva syntypaikkalajittelu on ainoa keino saa­vuttaa vaadittu laatutaso. Maataloudessa käytettävät muovit ovat polymeeriteknisesti laadukkaita, joilla on monia käyttökohteita. Keskenään sekoitettuna ne kelpaavat lähinnä energiantuotantoon.

Ratkaisut käyttöön

Muovipäivä loi positiivisen näkymään maatalousmuovien kiertotalouden tulevaisuuteen. Keskeiset ongelmakohdat on tunnistettu laajasti. Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto ovat ryhtyneet toimenpiteisiin maatalousmuovitietoisuuden lisäämiseksi (tutustu muovioppaaseen). MTK on sitoutunut tarjoamaan jäsenilleen ratkaisuja maatalous­muovien fiksun kierrätyksen toteuttamiseksi. Maatiloilla tehtävä lajittelutyö ratkaisee sen, millaista liiketoimintaa arvoketjun loppupäässä voi muodostua. Työ on hyvässä vauhdissa. Joukkuepelissä on tärkeää, että jokainen hoitaa oman tonttinsa hyvin. Maataloussektori on tehtävään valmis.

Teksti: Minna Ojanperäaiheet: kiertotalous, maatalousmuovit