Takaisin Metsälaki

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Metsälaki

28.02.2019

Metsälaki tarjoaa vapautta ja vastuuta metsänomistajalle oman metsänsä hoidossa. Metsän uudistamisessa ei ole enää läpimitta- ja ikärajoja  ja metsää on mahdollista kasvattaa eri-ikäisrakenteisena. Metsälailla halutaan edistää nykyistä monipuolisempaa metsänhoitoa ja kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsäomaisuuttaan nykyistä aktiivisemmin.

Lakikokonaisuus on metsäomistajien näkökulmasta hyvä. Laki mahdollistaa metsätalouden harjoittamisen metsänomistajan omien tavoitteiden mukaisesti. Säätelyn vähentäminen antaa mahdollisuuksia lisätä metsätalouden kannattavuutta. Toisaalta myös ympäristötavoitteinen tai vaikkapa riistanhoitotavoitteinen metsänkasvatus on mahdollista.

Lain selkeytys, erityisesti erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrittelyn ja niillä kiellettyjen ja sallittujen toimenpiteiden osalta, myös parantaa metsänomistajan oikeusturvaa.

Metsälaki