Takaisin Metsälaki on hyvä mutta muutokset metsissä tapahtuvat hitaasti

Tiedote – Metsätalous ja metsänomistaminen

Metsälaki on hyvä mutta muutokset metsissä tapahtuvat hitaasti

14.01.2020

Tänään julkistettu metsälain arviointi osoittaa, että laki toimii hyvin. MTK:n mielestä metsälakia ja metsätuholakia ei ole syytä lähteä muuttamaan. Metsätalouden kannalta lainsäädännön ennakoitavuus ja vakaus on erittäin tärkeää.

Nykyinen metsälaki on ollut voimassa vuoden 2014 alusta, ja kuten lain arvioinnissakin todetaan, viiden vuoden tarkastelujakso on lyhyt vaikutusten arvioimiseksi.

 

Metsänomistajat ovat tyytyväisiä metsälain muutoksen tuomaan valinnanvapauteen metsien käsittelyssä. MTK:n Metsätutka-kyselyn mukaan 82% metsänomistajista kokee, että metsälaki vastaa hyvin tai melko hyvin hänen metsänomistukselleen asettamiaan tavoitteita. Noin kolmannes metsänomistajista kertoi metsälain muutosten vaikuttaneen tai vaikuttavan jatkossa metsiensä käsittelyyn (Metsätutka kevät 2017).

 

Käytännössä metsien käsittelyssä tai hakkuiden ajoittumisessa ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut suuria muutoksia. Jatkuva kasvatus on lisääntynyt pikkuhiljaa. Myös mahdollisuutta jättää vähätuottoisia soita ennallistumaan on käytetty jonkin verran.

 

Evaluoinnin tulosten perusteella metsälakiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Lain toimivuutta on kuitenkin syytä arvioida uudelleen esim. viiden vuoden kuluttua, kun lain soveltamisesta ja vaikutuksista on enemmän kokemusta.

 

Samassa yhteydessä arvioitiin myös metsätuholakia. Ilmastoseuranta osoittaa selkeästi, että lakiin tarvitaan tarkennusta kirjanpainajatuhojen estämiseksi ilmaston lämmetessä. Keskisessä Suomessa kuorellinen puutavara tulisi poistaa tienvarresta aiemmin kuin metsätuholaki nykyisin edellyttää.

 

Lisätietoja: metsäasiantuntija Lea Jylhä, MTK, puh. 040 848 8081


Lea Jylhä

asiantuntija, metsäpolitikka- ja lainsäädäntö

metsien sertifiointi, metsäympäristö

+358 20 413 2486

+358 40 848 8081


Saatat olla kiinnostunut myös näistä