Takaisin MMM asetti työryhmän metsäkatoasetuksen täytäntöönpanoon

Uutinen

MMM asetti työryhmän metsäkatoasetuksen täytäntöönpanoon

01.09.2023

EU:n metsäkatoasetus julkaistiin 9.6.2023. Asetuksella pyritään minimoimaan EU:n vaikutus maailmanlaajuiseen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen sekä vähentämään EU:n osuutta kasvihuonekaasupäästöistä ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä. Asetuksella asetetaan toimijoille velvoite metsäkatovapaiden tuotantoketjujen varmistamiseksi. Velvoite sisältää sekä metsäkatoa että metsien tilan heikkenemistä koskevan tarkastelun.  

Asetuksella kielletään saattamasta markkinoille tai vientiin hyödykkeitä ja tuotteita, jos niiden tuotanto on aiheuttanut metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä 31.12.2020 jälkeen. Asetus koskee nautaeläimiä, kaakaota, kahvia, öljypalmua, kumia, soijaa ja puuta. Suomessa vaikutukset koskisivat erityisesti metsätalouden toimijoita sekä nautakarjataloutta. 

Työryhmän tehtävänä on EU:n metsäkatoasetuksen kansallisen täytäntöönpanon valmistelu. Työryhmän tulee selvittää ja arvioida kansalliset säädösvalmistelutarpeet ja valmistella tarvittavat muutokset lainsäädäntöön. Samoin työryhmän tehtävänä on arvioida EU:n metsäkatoasetukseen ja kansallisen lainsäädännön muutosehdotuksiin liittyviä vaikutuksia. Työryhmän tavoitteena on laatia lainsäädäntömuutosehdotuksista luonnos hallituksen esitykseksi 1.5.2024 mennessä. 

Puheenjohtajana valmistelussa on metsäneuvos Erno Järvinen. Tuottajajärjestöjä on nimetty edustamaan Lea Jylhä ja Juha Ruippo MTK:sta sekä Anders Portin SLC:stä. 

MTK selvitti hiljattain asetuksen vaikutuksia maidon- ja naudanlihantuotantoon. Lue kyselyn tuloksista täältä.Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kehitysyhteistyö, EU-asiat, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), WFO, FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232