Takaisin MTK:n metsäjohtokunta: Puukaupan pelisäännöt kunniaan

Tiedote – Metsätalous ja metsänomistaminen

MTK:n metsäjohtokunta: Puukaupan pelisäännöt kunniaan

19.06.2019

Puun korjuun aloittaminen ilman ilmoitusta metsänomistajalle tai metsänomistajaa edustavalle metsänhoitoyhdistykselle on tänä vuonna huolestuttavasti yleistynyt. Metsänomistajille tärkeiden luontokohteiden, riistatiheikköjen ja maisemien huomioon ottaminen puukorjuussa vaarantuu, ellei puun korjuun aloittamisesta ilmoiteta asianmukaisesti, muistuttaa MTK:n metsäjohtokunta.

Erittäin merkittävä osa yksityismetsien puukaupasta tapahtuu metsänomistajan metsänhoitoyhdistykselle antamalla valtakirjalla. Hyvään kauppatapaan kuuluu valtakirjakaupan pelisääntöjen kunnioittaminen. Valtakirjakaupan pelisäännöistä on olemassa MMM:n puumarkkinatyöryhmässä puukauppaosapuolten kesken laadittu suositus, jonka mukaan MTK:n metsäjohtokunta vaatii toimittavan.

 

Metsäalan toimijat ovat yhdessä sopineet metsänomistajan luonnonhoitotoiveiden viemisestä käytäntöön Monimetsähankkeessa. Metsänomistajille tärkeä monimuotoisuuden turvaaminen yhteisten pelisääntöjen mukaisesti edellyttää, että tieto puunkorjuun aloittamisesta on metsänomistajan ja hänen edustajansa tiedossa.

 

Myös puun katkonnan valvonta on metsänomistajille hyvin tärkeää. Tämäkin edellyttää ajallaan tehtyä ilmoitusta puun korjuun aloittamisesta. Katkonnan valvonta varmistaa, että puun rungoista arvokas tukkiosa hyödynnetään tarkasti pitkäikäisten puutuotteiden valmistukseen, eikä tarpeettomasti katkota kuitupuuksi.

 

MTK:n metsäjohtokunta edellyttää ryhtiliikettä puun ostajilta. Puukaupan pelisääntöjen kunnioittaminen lisää kaikkien puumarkkinaosapuolten luottamusta, joka on keskeinen osa Suomen puumarkkinoiden toimivuutta ja suomalaisen metsäalan kilpailukykyä.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Juha Marttila puh. 050 341 3167