Takaisin MTK:n nautaverkosto tapasi Atrian ja A-Rehun johtoa - nautasektorin markkinatilanne haastava

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

MTK:n nautaverkosto tapasi Atrian ja A-Rehun johtoa - nautasektorin markkinatilanne haastava

30.01.2024

MTK:n Nautaverkosto tapasi Nurmossa Atria Suomen toimitusjohtajan Mika Ala-Fossin ja A-Rehun, A-tuottajien sekä Nautasuomen toimitusjohtajan Reijo Flinkin. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista haasteista ja mahdollisuuksista nautasektorilla.

Tapaamisen keskeisenä aiheena oli nautasektorin markkinatilanne ja sen vaikutus tuottajahintoihin. Vuoden 2024 alussa naudanlihan tuottajahintaa on laskettu useaan otteeseen, mikä on huolestuttanut alan toimijoita.

Teuras- ja vasikkaruuhka, joka alkoi syksyllä 2023, on pahentunut entisestään alkuvuonna 2024. Tämä on asettanut paineita alan yrityksille ja tuottajille. Yhteinen näkemys on, että nautasektorille tarvitaan investointeja. Nautaverkosto painotti, että investointien tulee perustua kannattavuuteen.

Markkinatilanne on haastava erityisesti naudan arvo-osien osalta. Lehmämäärän väheneminen Euroopassa ennakoi naudanlihantuotannon vähenemistä ja voi vaikuttaa myönteisesti Suomen markkinoihin.

Kuluttajien maksukyky on tällä hetkellä heikko, mikä on osaltaan vaikuttanut naudanlihan kysyntään. Vaikka pakkasvarastoja on onnistuttu hieman purkamaan, ne ovat edelleen merkittävän kokoisia, mikä asettaa lisäpaineita markkinoiden tasapainolle.

MTK:n nautaverkosto ja alan yritysjohtajat sitoutuivat jatkamaan tiivistä yhteistyötä nautasektorin kehittämiseksi Suomessa.Saara Patama

asiantuntija, liha

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat, lihavaliokunnan, nauta- ja lammasverkoston sihteeri. maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 44 0539 285

aiheet: edunvalvonta, naudanliha, lihantuotanto, naudanlihantuotanto, kotieläintalous