Takaisin Ohjeita veroilmoitusta varten - maataloudenharjoittajan verotukseen edullisia MTK:n ajamia muutoksia

Uutinen

Ohjeita veroilmoitusta varten - maataloudenharjoittajan verotukseen edullisia MTK:n ajamia muutoksia

31.01.2019

Maatalouden veroilmoitus on tänä vuonna annettava viimeistään 2.4.2019. Samaan aikaan on annettava myös muut tuloveroilmoitukset, esimerkiksi metsätalouden veroilmoitus ja täydennykset esitäytettyyn veroilmoitukseen. Koska suurimmalla osalla maa- ja metsätaloudenharjoittajista on verokausikalenterivuosi, on arvonlisävero kuitenkin ilmoitettava ja maksettava viimeistään 28.2.2019. Näin ollen suurin osa maataloudenharjoittajista käytännössä antaa veroilmoitukset helmikuun loppuun mennessä. Huomattavaa myös on, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä.

Energiatuotteen valmistevero

Energiatuotteen valmisteveron palautushakemuksen on oltava perillä viimeistään 28.2.2019. Hakijalle palautetaan valmisteveroa mm. verovuoden aikana maataloudessakäytetystä kevyestä polttoöljystä ja sähköstä. Pääministeri Juha Sipilän hallitus nosti kriisitukena maataloudelle energiaveronpalautusta polttoöljylle 20 miljoonalla eurolla vuodelta 2018. Erityisesti tämän takia on hyvä muistaa tehdä palautushakemus ajoissa. Hakemus tehdään maataloudessa käytetyn polttoöljyn mukaan.

Yrittäjävähennys

Yrittäjävähennyksen verottaja tekee viran puolesta, joten maa- ja metsätaloudenharjoittajan ei tarvitse sitä erikseen vaatia. Elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia. Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaava vähennys. Yrittäjävähennys merkitsee maa- ja metsätalouden harjoittajille noin 38 miljoonan euron verosäästöä. 

Maatilatalouden tuloverolain muuttaminen

Hallitus on antamassa vielä alkuvuoden aikana esityksen maatilatalouden tuloverolain muuttamiseksi siten, että maatalouden tulosta vähennettävän tasausvarauksen enimmäismäärä korotetaan nykyisestä 13 500 eurosta 25 000 euroon. Varauksen enimmäismäärää on korotettu edellisen kerran vuonna 2001. Kun otetaan huomioon edellisestä muutoksesta kulunut aika, enimmäismäärän tarkistusta voidaan pitää vähintään jo senkin takia perusteltuna. 

Tasausvaraus

Tasausvarausmahdollisuus tulisi kuitenkin lisäksi olla käytettävissä yhtäläisenä kaikilla maataloudenharjoittajilla toiminnan laajuudesta riippumatta. Näin ollen tasausvaraus pitäisi saada tehdä ilman, että sitä rajoitetaan euromääräisellä ylärajalla. Sama suhteellinen mahdollisuus varaukseen olisi oltava riippumatta siitä miten suuri maatalouden tulo on. Tämän vuoksi perusteltua olisi poistaa tasausvarauksen yläraja kokonaan.

Tasausvarausesityksen on kaavailtu tulevan sovellettavaksi ensimmäisen kerran vasta vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.Verovelvolliselle edullisen verolain säätäminen taannehtivasti voimaan on mahdollista. Muutos olisi saatava voimaan mahdollisimman pian, siten että se olisi sovellettavissa jo vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Tämä kuitenkin toistaiseksi on vielä lainsäätäjän pöydällä.

Lisää aiheesta jäsenilleTimo Sipilä

johtaja, vero-, sosiaali- ja eläkepolitiikka

+358 20 413 2391

+358 40 505 9179

aiheet: vero